La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, d’acord amb el que estableix l’ordre que regula les ajudes per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text #XarxaLlibres, ha dictat les instruccions que hauran de seguir les famílies per al lliurament dels llibres de texts i materials curriculars del curs actual i la recepció de la segona fase de l’ajuda del programa.

Tota la informació sobre la segona fase del programa #XarxaLlibres, corresponent al curs 2015-2016 està ja disponible en l’enllaç següent: http://www.ceice.gva.es/bancdellibres

Aquesta segona fase estableix que els ajuntaments abonaran a l’alumnat la quantitat restant fins a completar l’import de les factures que van ser presentades per les famílies en la primera fase del programa. En total, entre les dues fases, el màxim a abonar serà de 200 euros, sempre que s’entreguen els llibres i la resta de materials en els centres.

Famílies que no han sol·licitat les ajudes de fins a 200 euros, però que volen participar en els bancs de llibres

Aquelles famílies que van comprar els llibres de texts per a l’actual curs escolar i que van decidir no sol·licitar l’ajuda de fins a 200 euros per alumne tenen la possibilitat de participar en el banc de llibres que es crearà en el seu centre per al pròxim curs escolar. Tan sols hauran de depositar en el centre els llibres que han utilitzat els seus fills i filles aquest curs i d’aquesta manera es beneficiaran del banc de llibres del seu centre el pròxim curs.

Segona fase: devolució dels llibres de text abans del 15 de juliol

Les famílies, al final del curs 2015-2016, han de lliurar en el centre escolar els llibres de text i materials curriculars utilitzats.

Els llibres s’admetran sempre que no es dificulte la lectura dels texts i siguen susceptibles de ser reutilitzats. A més, es constituirà una comissió en cada centre per a revisar i validar el material. El resultat d’aquest procés, que finalitzarà abans del 15 de juliol, es farà constar per part de cada centre en l’aplicació informàtica ÍTACA.

L’aplicació informàtica per als centres escolars indicarà el percentatge de llibres lliurats en relació amb els finançats pel programa i assignarà l’import que les famílies poden rebre de la segona fase. És a dir, si les famílies tornen el cent per cent dels llibres, rebran la totalitat de l’import de la segona fase (100 euros). I si les famílies decideixen no retornar la totalitat dels llibres, rebran la quantitat proporcional a l’entrega.

Finalment, els ajuntaments podran realitzar el pagament de la segona fase perquè disposaran automàticament de tota la informació en l’aplicació informàtica de XarxaLlibres.

En el cas de les famílies que no han participat en el programa #XarxaLlibres, però volen participar del banc de llibres per al curs 2016-2017, hauran d’emplenar un formulari específic, on constarà la totalitat dels llibres que s’entreguen al centre.

Creació dels bancs de llibres per al curs 2016-2017

La creació dels bancs de llibres és l’objectiu final del programa #XarxaLlibres per a garantir la gratuïtat dels llibres i els materials curriculars i, al mateix temps, complir amb l’objectiu pedagògic d’involucrar l’alumnat i tota la comunitat educativa en el bon ús dels materials, des de valors com la solidaritat i la coresponsabilitat.

Aquests bancs estaran constituïts per llibres de text i pels materials didàctics seleccionats pels equips pedagògics dels centres i la seua posada en funcionament comptarà amb la supervisió de la Conselleria.

En aquest sentit, cal assenyalar que els centres que ja disposen de programa de reutilització de llibres hauran d’adaptar el seu funcionament a l’ordre publicada, amb l’aprovació prèvia del consell escolar del centre.

Una vegada constituïts els bancs de llibres, la dinàmica es repetirà cada curs escolar i l’alumnat haurà de tornar el material al banc en finalitzar el curs.

També podran participar i aconseguir la gratuïtat del material que comporta el bancs de llibres, aquelles famílies que, sense haver participat a la primera fase del programa, facen aportació del lot de llibres i material curricular en les condicions mencionades. D’aquesta manera els seus fills i filles també tindran els llibres de text gratuïts per al curs 2016-2017.

El 84,14 % de les ajudes de la primera fase de XarxaLlibres

Pel que fa a la primera fase d’ajudes de #XarxaLlibres, de moment s’han registrat un total de 318.491 sol·licituds, de les quals 100.743 corresponen a la província d’Alacant, 40.097 a la de Castelló i 177.651 a la de València.

Els imports que ja s’han pagat o estan en tràmit de fer-se efectius a tot el territori arriba al 84,14% (20.437.312 €). D’aquests, un 55% corresponen a ajudes que ja s’han fet efectives (13.372.814 €), mentre un 29% estan tramitades i preparades per a pagar (7.064.498 €).

Per províncies, a Alacant s’han pagat el 48,90% de les ajudes, mentre que, si hi afegim les preparades per a pagar, el percentatge arriba a un 77,60%.

A Castelló s’han fet efectives el 50,10% de les ajudes i afegint les que estan en disposició de pagar-se per haver finalitzat tota la tramitació corresponent, el percentatge se situa en un 78,80%.

Quant a València, s’han pagat un 58,82% de les ajudes i la xifra arriba a un 88% si preveiem les que estan en disposició de fer-se efectiva.