La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat les resolucions per les quals autoritza un total de 229 centres de Secundària sostinguts amb fons públics a posar en marxa els Programes d’Aula Compartida (PAC), Pla d’Actuació per a la Millora (PAM), Programa de Reforç per a 4t d’ESO (PR4) i de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment (PMAR), durant aquest curs 2016-2017.

Es tracta dels programes posats en marxa per la conselleria per a millorar el rendiment de l’alumnat valencià i combatre i reduir el fracàs escolar en l’Educació Primària i Secundària valenciana. Per a això, Educació té prevista una dotació de recursos als centres sostinguts amb fons públics que es tradueix en una inversió de més de 65 milions d’euros, ja que inclou que es destinen més de 1.600 docents per a portar-los a cap, dels quals 456 treballaran en Educació Primària, i 727 en Educació Secundària. En total, 427 docents més que el curs passat.

El conseller Marzà ha explicat que “aquest esforç inversor s’emmarca dins de les línies de treball que hem marcat com a les prioritats per a aquest curs 2016-2017, que amb el nom d”Escola pública, garantia de qualitat: igualtat, innovació, implicació’ donen un nou impuls per a garantir la qualitat de l’educació valenciana. És, per tant, una mostra més de la gestió eficient de recursos públics del govern sorgit del Botànic”.

El Programa de Millora de l’Aprenentatge i el Rendiment (PMAR) té com a objecte d’actuació l’alumnat tant d’Educació Primària com Educació Secundària. El portaran a terme 444 docents i la conselleria ha autoritzat la posada en marxa d’aquest programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment en un total de 200 centres, dels quals 59 concertats i 141 públics, pertanyents 102 a València, 79 a Alacant i 19 a Castelló. Es tracta d’una altra de les mesures extraordinàries d’atenció a la diversitat i atorga als centres autonomia per a adoptar les mesures més adequades a les característiques del seu alumnat i que permeten el millor aprofitament dels recursos que disposa.

El Programa de Reforç per a 4t d’ESO (PR4) és un programa específic d’atenció a la diversitat per a facilitar l’èxit escolar i l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria a la totalitat de l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics que imparteixen Educació Secundària Obligatòria. Amb el PR4 es garanteix la continuïtat de millora de l’aprenentatge i del rendiment escolar del PMAR de 3r d’ESO. Es tracta d’ajudar als alumnes de 4t amb dificultats perquè continuen amb el suport que es donava en el curs anterior. A aquest programa es destinaran 142 docents.

El Pla d’Actuació per a la Millora (PAM) té com a objectiu potenciar el desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional de l’alumnat per a reduir les taxes d’abandonament escolar prematur, així com proporcionar atenció educativa per a compensar desigualtats en l’educació, des d’una perspectiva inclusiva. Aquest pla es destina als centres sostinguts amb fons públics d’Infantil, Primària, Secundària, Educació Especial, FPB i Formació de Persones Adultes. A aquest programa es destinaran 1.015 docents, 456 per als centres d’Infantil i Primària i 559 per a la resta d’etapes.

El Programa d’Aula Compartida (PAC) té com a finalitat optimitzar el desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional de l’alumnat que presenta dificultats d’adaptació en l’entorn escolar i educatiu, conductes disruptives, risc d’exclusió social, tendència a l’abandó i a l’absentisme escolar, o escasses expectatives d’obtindre el títol de Graduat en ESO de manera ordinària. El programa estableix un entorn alternatiu de cooperació entre un o més centres docents i altres entitats, públiques o privades. A aquest programa es destinaran 26 docents.

El nombre total de centres autoritzats per a realitzar el PAC apuja a 29, dels quals 4 pertanyen a la província d’Alacant, 2 a la de Castelló i 23 a la província de València. A més, els centres públics rebran professorat addicional per al desenvolupament del programa i els centres concertats utilitzaran els recursos assignats al seu programa de compensació educativa i els seus propis recursos.