La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha registrat, fins al moment, un total de 198.615 sol·licituds per a participar en la segona fase de #XarxaLlibres i en la creació del Banc de Llibres. D’aquestes sol·licituds, 57.040 corresponen a la província d’Alacant, 27.904 a la de Castelló i 113.671 a la de València.

Concretament, les sol·licituds rebudes per a la segona fase del programa han sigut un total de 163.688, de les quals 46.202 s’han presentat a Alacant, 22.430 a Castelló i 95.056 a València.

D’altra banda, han sigut 34.927 el total de les sol·licituds rebudes per a participar en el Banc de Llibres. Per províncies, 10.838 corresponen a Alacant, 5.474 a Castelló i 18.615 a València.

Les famílies que han sol·licitat la seua participació en la segona fase del programa o en el Banc de Llibres han tingut de termini per a tornar el material fins al 17 de juny o fins al dia de finalització d’exàmens pendents, en el cas de Secundària. En el cas d’Educació Primària, el termini finalitza hui, 22 de juny.

En cas de ser necessari, els centres han pogut ampliar el termini fins al 5 de juliol. L’assistent telemàtic també es mantindrà disponible fins aquesta data, tant per als casos en què els centres amplien els terminis, com per als casos d’aquell l’alumnat que no haja entregat el material per haver de preparar proves finals.

D’altra banda, les famílies que matriculen els seus fills i filles en 1r de Primària, només hauran de sol·licitar la participació en el Banc de Llibres i rebran en el seu moment el lot corresponent al curs que inicien.

Garantia de gratuïtat

Cal recordar que el programa #XarxaLlibres està dirigit a l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica matriculat en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

La creació dels bancs de llibres és l’objectiu final del programa per a garantir la gratuïtat dels llibres i els materials curriculars i, al mateix temps, complir amb l’objectiu pedagògic d’involucrar l’alumnat i tota la comunitat educativa en el bon ús dels materials, des de valors com la solidaritat i la coresponsabilitat. Una vegada constituïts els bancs de llibres, la dinàmica es repetirà cada curs escolar i l’alumnat haurà de tornar el material al banc en finalitzar el curs.

Les ajudes comprenen els llibres de text en format imprés, els llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats, i el material curricular destinat a ser utilitzat per l’alumnat.

La quantia individual de l’ajuda per alumne/a es va establir en un màxim de 200 euros i per a això s’han desenvolupat dues fases: fins als primers 100 euros es van rebre amb l’aportació del justificant de compra en l’ajuntament corresponent; i fins als 100 euros restants es faran efectius quan es tornen els llibres de text en bon estat en finalitzar el present el curs 2015-2016.

Les famílies que van decidir no sol·licitar l’ajuda tenen la possibilitat de participar en el banc de llibres. Per a això, només han de depositar en el centre els llibres que han utilitzat els seus fills i filles aquest curs i d’aquesta manera es beneficiaran del banc de llibres del seu centre el pròxim curs.

Per als cursos de 1r i 2n de Primària, a causa de l’especificitat del material utilitzat en aquests cursos, s’emetrà un xec-llibre per a cada alumne o alumna en els mateixos centres i s’entregarà a les famílies perquè adquirisquen els llibres de text. L’import màxim abonat serà de 160 euros.

Entrega de llibres i materials

Per a facilitar les tasques burocràtiques en els centres, Educació ha assignat dues hores lectives setmanals al coordinador del banc de llibres de cada centre i ha flexibilitzat els terminis de la recepció de llibres i materials curriculars.

Per a tots els nivells educatius, excepte 1r i 2n de Primària, els centres, atenent criteris de corresponsabilitat i sostenibilitat, reutilitzarà els llibres de text i materials curriculars amb la finalitat de racionalitzar la despesa pública. Es realitzarà la reposició d’aquell material que no reunisca les condicions necessàries per a ser reutilitzat, el corresponent a matèries de nova implantació o aquell que el professorat considere imprescindible substituir per criteris pedagògics. En aquests casos, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport proveirà els centres de la dotació pressupostària corresponent.

Tota la informació sobre el programa #XarxaLlibres, corresponent al curs 2015-2016 està ja disponible en aquest enllaç