La Conselleria d’Educació ja ha marcat els terminis perquè els col·legis decideixin quin tipus de jornada escolar adoptaran el curs vinent. Entre les novetats que se sumen al decret que regula el procés, consten la validesa dels justificants de tràmit per als que hagin de mostrar el títol de família monoparental; l’obligació de fotocòpies compulsades per votar en diferit; o la necessitat que els Col·legis Rurals Agrupats (CRA) contemplin «una tarda a la setmana per a la coordinació del professorat».

A més, l’horari del menjador s’amplia fins a les 17 hores, tot i que es manté l’horari de menjars de 12 a 15 hores (15.30 h. En cas de doble torn).

Abans del 28 de gener, els centres que decideixin celebrar una consulta, han de trametre la sol·licitud a la Direcció Territorial corresponent. Abans del 15 de març, la Direcció general de Política Educativa autoritzarà, si escau, la consulta a les famílies en els centres, que el 29 de març publicaran els censos provisionals. A més, han d’informar a les famílies del procediment. Dos dies després, el 31, es publicaran les llistes definitives dels progenitors amb dret a vot.