La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat el calendari per a la inscripció i realització de les proves d’ingrés i accés a ensenyaments elementals i professionals de música i dansa en conservatoris públics i centres autoritzats de la Comunitat Valenciana per al curs 2016-2017.

Els aspirants a ensenyaments professionals s’inscriuran entre el 16 i el 25 de maig. Les proves d’accés tant a primer curs com als següents, en primera convocatòria, es realitzaran del 8 al 30 de juny. Posteriorment, s’obrirà el termini d’inscripció en segona convocatòria, entre l’1 i el 10 de juliol, els exàmens del qual es realitzaran entre l’1 i el 9 de setembre.

Els aspirants a ensenyaments elementals de primer curs s’inscriuran entre l’1 i el 10 de juny i realitzaran les proves d’ingrés entre l’1 i el 15 de setembre. Mentre que les proves d’accés a un curs diferent de primer es realitzaran al mes de setembre, una vegada concloguen les d’ingrés de primer.

La inscripció a les proves d’ingrés a primer curs o d’accés a cursos diferents del primer dels ensenyaments elementals de música i dansa, així com la matriculació per a realitzar les proves d’accés tant a primer curs com a cursos diferents del primer dels ensenyaments professionals de música i dansa en els conservatoris públics de la xarxa de centres docents de la Generalitat Valenciana es realitzaran, exclusivament, de manera telemàtica mitjançant l’aplicació web habilitada que serà accessible des de l’apartat d’Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/ensenanzas-de-musica-y-danza).

Una vegada emplenada i registrada la sol·licitud telemàtica, els aspirants hauran d’imprimir-la per a presentar-la obligatòriament, en la secretaria de cadascun dels centres en què desitge realitzar la prova, a partir del dia següent de la inscripció en línia del procediment i fins al 15 de juny (en ensenyaments elementals, tant en primer curs com en cursos diferents del primer), fins al 30 de maig (per a primera convocatòria d’ensenyaments professionals) i fins al 15 de juliol (per a la segona convocatòria d’ensenyaments professionals).

Finalitzat el termini d’inscripció, els conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics professionals de música i dansa faran públiques les llistes provisionals de l’alumnat el dia 16 de juny, en el cas dels ensenyaments elementals de música i dansa, i en el cas dels ensenyaments professionals, el dia 31 de maig (per a la primera convocatòria d’ensenyaments professionals) i el dia 18 de juliol (per a la segona convocatòria d’ensenyaments professionals).
Xarxa de conservatoris públics

Cal recordar que els ensenyaments elementals són els que cursen estudiants entre els 8 i 12 anys, i els professionals entre els 12 i 18 anys. A la Comunitat Valenciana hi ha una xarxa de 16 conservatoris de titularitat de la Generalitat, dels quals 14 són elementals i professionals de Música, que es troben 2 a Castelló, 4 a Alacant i 8 a València. Pel que fa als dos conservatoris de Dansa es troben a Alacant i València.

Així mateix, hi ha un total de 35 conservatoris municipals, dels quals 30 són elementals o professionals de Música, que es troben 17 a Alacant, 3 a Castelló i 10 a València; i 5 conservatoris elementals i professionals de Dansa, dels quals 4 es troben a Alacant i 1 a la província de València.