Aquesta vesprada, la conselleria d’educació, cultura i esport presenta en taula técnica d’educació, la nova ordre de plantilles per a centres de Secundaria, Formació Profesional i Batxillerat.

Aquesta nova ordre actualitza la normativa reguladora, respecte als planters de docents, per adaptar-la al exposat en la LOMCE i al nou curriculo educatiu de secundaria i batxillerat.

Per concloure queda comentar, que amb aquesta nova ordre també sirà incrementada la cuantitat de hores lectives setmanals destinades al reforç del alumnat de secundaria i també aumentarà la cuantitat de docents (tant en secundaria, com en FP i Batxillerat), per la implementaió de programes per a la millora de coneixements i el rendiment escolar.