La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha proposat en la Mesa Sectorial d’Educació la convocatòria d’unes 5.000 places per a les proves selectives d’ingrés o accés als diferents cossos docents no universitaris entre 2018 i 2019. D’aquestes, 3.600 són de lliure accés i 1.400 són de promoció interna.

L’objectiu de la conselleria és incrementar l’estabilitat de les plantilles del professorat i convocar les places de manera concentrada perquè els aspirants tinguen més oferta i més temps per a preparar-se.

Amb aquesta proposta, la Conselleria d’Educació pretén donar major estabilitat a la plantilla docent, la qual cosa repercutirà en una millora de la qualitat educativa, ja que els centres disposaran d’un major nombre de personal funcionari de carrera i els funcionaris de carrera podran optar a destinacions definitives. Així mateix, els centres podran implantar i desenvolupar els seus programes de millora educativa i organitzativa amb totes les garanties, atés que el seu personal continuarà sent el mateix.

Segons el conseller Vicent Marzà, “volem, a més, que el Govern d’Espanya no ens limite les places que podem convocar cada any, perquè fins ara únicament ens deixa convocar les places de les persones que es jubilen, o siga cobrir la taxa de reposició. Per això, cal que es derogue el reial decret que ho limita per tal que ens permeta que puguem convocar encara més places”.

En la mesa sectorial s’ha constituït la comissió tècnica per a realitzar durant el mes de gener de 2017 les reunions pertinents i així determinar les places de cada especialitat per a cada any, per tal de donar un temps i una informació adequada perquè els opositors tinguen el temps necessari per preparar bé les proves. “Pensem que, per exemple, és millor per a qualsevol opositor convocar 60 places juntes d’una especialitat, que 3 convocatòries de 20 places cadascuna”, ha afirmat el secretari autonòmic, Miquel Soler.