La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del territori, a través de l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), ha destinat des de juliol un total de 1.017.762 euros per aplicar bonificacions per reduir els lloguers d’habitatges socials en funció de els ingressos i nombre de membres de la família dels inquilins. Aquesta mesura ha beneficiat 2.086 famílies.

Aquesta és una de les accions del Pla de Dignificació de l’habitatge social que inclou deu mesures de xoc per gestionar el parc públic d’habitatge de la Generalitat que respon a la vocació social i de rescat de les persones que té el nou Govern valencià.

Aquestes xifres en l’aplicació de bonificacions reflecteix l’esforç del nou Consell a dur a terme un canvi de model en la gestió de les polítiques d’habitatge, millorant l’accessibilitat als col·lectius més desfavorits mitjançant ajudes i donant resposta a les famílies més necessitades posant a seva disposició habitatges amb lloguers molt assequibles.

En aquest segon semestre de 2015 s’han bonificat en tota la Comunitat un total de 2.086 famílies. D’elles, 1.173 corresponien a arrendataris de la província de València, 759 a la de Castelló i 154 a la de Castelló.

Pel que respon als imports, que pugen a 1.017.762 euros, la distribució ha estat la següent: 556.891 euros en la província de València, 372.742 euros en la d’Alacant i 88.129 a la de Castelló.

Cal destacar que el 45,6% dels contractes (953 contractes) en arrendament dels habitatges socials de la Generalitat han tingut una bonificació d’un 90% de la renda en funció dels ingressos de la família, el nombre de membres i la quantia del lloguer. Això vol dir que si el seu lloguer, per exemple, és de 100 euros al mes, amb la bonificació es reduiria a 10 euros.

El 14,5% dels contractes (307) en lloguer d’habitatge social s’han beneficiat d’una reducció d’entre un 80 i un 90% del lloguer, mentre que el 9,6% (200 contractes) han tingut una bonificació d’entre el 70 i 80%. La Conselleria ha aplicat una bonificació d’entre el 60 i el 70% al 7,3% dels contractes (153).

Això suposa que el 77,2% dels contractes bonificats s’han beneficiat de més d’un 60% de reducció en el lloguer mensual.

En relació a aquest tema, ressaltar que la Conselleria d’Habitatge ha iniciat una campanya informativa sobre les bonificacions de lloguer que va a desenvolupar en tots els municipis en què gestiona habitatges socials. Aquesta acció es desenvolupa amb la col·laboració i assistència dels Serveis Socials dels Ajuntaments.