La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha emès 20.000 targetes Móbilis per als 20.000 joves europeus que participaran en la Trobada Cristià de Taizé, que acollirà la ciutat de València a partir de demà fins a l’1 de gener.

La finalitat d’aquestes targetes és facilitar els trasllats d’aquests visitants, la Conselleria d’emetre 20.000 targetes Móbilis coordinades, carregades amb un títol de transport vàlid per accedir als operadors de l’àrea metropolitana de València. Es tracta d’un títol limitat als cinc dies en què es realitza la Trobada Europea de Joves i que tindrà un preu «ajustat» a la durada del títol de transport.

La Conselleria ha mantingut diverses reunions amb els organitzadors de la trobada, la comunitat monàstica Taizé i l’Arxidiòcesi de València, i amb «els representants de l’EMT, Metrovalencia i metrobús, que són els encarregats de facilitar la mobilitat de tots els joves participants». Així, s’ha pogut coordinar els serveis de les línies i parades en les franges horàries de major afluència als actes programats en el centre de la ciutat.

Per últim queda comentar, que la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori gestiona en el seu sistema central SIGApunT més de 9 milions de targetes Móbilis que diàriament produeixen al voltant de 600.000 operacions.