La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha organitzat per dilluns que ve una nova reunió del “Fòrum Valencià paper Corredor Mediterrani” per posar en comú tots els avenços i treballs realitzats per la societat valenciana en l’impuls del Corredor Mediterrani.

El “Fòrum Valencià paper Corredor Mediterrani”, creat al març d’aquest any i presidit per la consellera María José Salvador, aglutina tots els agents socials, econòmics i polítics per coordinar iniciatives i reivindicar aquesta infraestructura de vital importància per a la competitivitat i l’economia de la Comunitat.

Des de llavors i després de diverses convocatòries, la idea del Corredor Mediterrani ha rebut aportacions de molts sectors de la societat, tant d’institucions públiques com d’associacions empresarials, col·legis professionals o universitats pel que la Conselleria ha cregut convenient una nova posada en comú del ” Fòrum Valencià paper Corredor Mediterrani “per explicar els avenços que s’han fet per impulsar el aquesta infraestructura.

El Corredor com a motor de l’economia

Per a la consellera Salvador, el Corredor Mediterrani és un dels motors més importants de què disposa l’econòmica espanyola per a una plena recuperació associada a l’exportació, la logística i la reindustrialització. En aquest sentit, ha declarat que la Comunitat Valenciana es troba en un moment “clau” per al futur d’aquest projecte des de diferents vessants.

Per això, des de la Conselleria s’han realitzat diverses accions com la intervenció del secretari autonòmic de la Conselleria, Vicent Boira, a Brussel·les, les diferents reunions mantingudes amb responsables de diverses comunitats autònomes, així com amb els responsables del Ministeri de Foment.

La reunió comptarà amb la participació de diversos representants, tant de l’àmbit de la logística com de sectors productius i econòmics de la Comunitat per a abordar els resultats de les diferents reunions sectorials, la situació a nivell logístic o l’estat de les adjudicacions i les licitacions. A més, també es dissenyaran les línies d’acció futures, així com les estratègies institucionals, empresarials i socials a adoptar.