Les mesures impulsades per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració per integrar la perspectiva de gènere al procés urbanístic i de disseny de les ciutats han rebut el reconeixement com a bones pràctiques del Banc Interamericà de Desenvolupament, amb seu a Washington. En aquest sentit, aquest dijous la directora de l’Institut Valencià d’Edificació (IVE), Begoña Serrano, s’ha traslladat fins a Washington en representació de la conselleria per explicar totes les mesures impulsades: des de la creació de la taula de gènere fins a l’elaboració del SET de la igualtat. Només tres projectes a nivell internacional han estat reconeguts com a bones pràctiques pel BID: les iniciatives del govern valencià, les del País Basc i d’Àustria.

El grup de treball de gènere format per la conselleria és trans, es va constituir al gener de 2016 i està presidit per la consellera María José Salvador i format per un grup de dones que ocupen diversos càrrecs de responsabilitat en els sectors públic, privat i no governamental amb poder de decisió en el disseny i planificació de la ciutat.

Sensibilitzar els diferents sectors
Els principals objectius d’aquest grup són sensibilitzar els diferents sectors involucrats en la gestió urbana des de l’administració, passant pels tècnics i les empreses fins als ciutadans. També s’encarreguen de diagnosticar l’estat de la situació i identificar nínxols de col·laboració, implementar reformes legislatives coordinades, i incentivar accions innovadores en matèria de disseny d’espais urbans.

En aquest sentit, la taula de gènere promou una política centrada en el ciutadà: les demandes parteixen de les associacions, organismes i empreses per, posteriorment ser avaluades i implementades per mitjans institucionals.

D’altra banda, des de la conselleria que dirigeix ​​María José Salvador s’han promogut altres experiències en altres àrees que estan en un estat de major desenvolupament, com la Taula de Rehabilitació o l’òrgan de coordinació i gestió dels plans d’acció de la Generalitat en matèria de rehabilitació.

Amb anterioritat, els diferents membres de la Mesa han participat en la promoció legislativa i han donat suport a l’aprovació de la Llei de la Funció Social de l’Habitatge a la qual s’incorporen criteris de gènere, i han implementat modificacions de la Llei d’Ordenació del Territori , Urbanisme i Paisatge, actualment en tràmit.

SET de gènere

Així mateix, s’ha elaborat el SET de gènere, un dossier amb informació prèvia per a la intervenció en espais públics per millorar la capacitació tècnica, formació i conscienciació en la perspectiva de gènere aplicada a l’urbanisme i l’arquitectura per a tot el personal tècnic involucrat en les polítiques urbanes.

També s’ha editat el document ‘Gènere i política urbana. Arquitectura i urbanisme des de la perspectiva de gènere ‘, fruit d’unes jornades científiques celebrades al juliol de 2016 on es va diagnosticar l’estat de la situció a la Comunitat Valenciana i s’ha convocat la 1a Edició dels Premis Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb perspectiva de gènere per a ajuntaments, organitzacions, institucions, universitats, associacions i col·lectius

A més, s’està treballant, en coordinació amb l’Ajuntament de València, en el projecte per a la regeneració de l’àrea històrica de l’entorn del Mercat Central i la Llotja amb criteris de gènere.