La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha autoritzat una modificació del pressupost de la Generalitat per a 2016 mitjançant la qual es realitza una transferència de crèdit del capítol 2 de despeses de funcionament del programa 412.22 Assistència Sanitària ‘al capítol 3 de despeses financeres del programa 412.25 ‘Serveis Generals de la Secretaria Autonòmica de Sanitat’. L’objectiu de la transferència és fer front al pagament de prop de 40 milions d’euros en concepte d’interessos de demora, com a conseqüència de les sentències judicials dictades arran dels recursos presentats en els exercicis de 2012, 2013 i 2014 per part dels proveïdors als quals l’anterior Consell no va abonar els deutes en el seu moment.

Tots els pagaments, per un import exacte de 39.456.221 euros, corresponen a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. En total, s’ha hagut de fer front a 22 resolucions judicials per impagaments de l’anterior Executiu valencià. Els recursos presentats pels afectats provenen majoritàriament de 2012 i de 2013, al costat de tres de 2014. Entre els beneficiaris dels interessos de demora, es troben la Fundació IVO, Cyes Infraestructures, Secopsa Construcció, Construccions Díaz Sala, Grup Electro Stocks , Beanaca-Centre Mèdic, la Casa del Repòs i Sanatori del Perpetu Socors i farmacèutiques com Novo Nordisk Pharma o Johnson and Johnson.

El pagament equival a la meitat de l’Acord de No Disponibilitat

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha manifestat que aquests desemborsaments “formen part dels desequilibri de tresoreria que hi ha hagut històricament en els comptes de la Generalitat”. “Són interessos de demora d’impagaments, impagaments que a la factura de Sanitat són molt importants perquè els ingressos no arriben i, en aquest cas també, perquè el Govern anterior, donava preferència en l’ús de la tresoreria a altres coses i no a la sanitat “.

Es dóna la circumstància que els prop de 40 milions als quals s’ha vist obligat el Consell a fer front ara pels impagaments del passat representen una mica més de la meitat que l’Acord de No Disponibilitat per import de 78 milions que el Govern valencià aprovar en la seva reunió de divendres per exigències del Ministeri d’Hisenda.