generalitat valenciana

Aquest matí, la conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques ha informat, de la implantació del format de facturació electrònica, a la Comunitat Valenciana.

Des d’aquest mateix dimecres, tots els proveïdors de la generalitat valenciana hauràn d’utilitzar, sempre i de caràcter obligatori, la plataforma “Ge-factura” quan hagin de remitit a la Generalitat, les factures de les seves diferents empreses.

Cal assenyalar, que la Comunitat Valenciana, és una de les primeres comunitats, a implantar aquest sistema en línia. De fet, la Comunitat s’ha avançat, a la data que obligatòriament, totes laa comunitats espanyoles han, utilitzar aquest nou sistema.

Si parlem de les diverses estimacions que ha realitzat la Conselleria d’Hisenda i Asdministraciones públiques de la Generalitat, que lidera Joan Carles Moragues, s’ha estimat que, aquest nou sistema electrònic faciliatá, la tramitació d’unes 500000 factures a l’any i, a més permitirça 1 estalvi (estimat) d’1 € per cada factura emesa.

Per últim, cal assenyalar, que el proper dia 15 de gener de 2015, totes les comunitats autònomes que fins a aquesta data, encara no ho hagin fet, hauran d’implantar la plataforma, per poder facturar així de forma on-line.