El finançament dels serveis específics d’atenció a les famílies i la infància (SEAFI) compta aquest any amb 3.670.000 d’euros, xifra que augmenta en 1,16 milions, és a dir, un 46,33% més, “situant-se en els nivells més alts dels cinc últims anys i demostrant el compromís del Consell amb les famílies i la infància “, segons ha destacat la directora general d’infància i Adolescència, Rosa Molero,

El SEAFI forma part dels Serveis Socials Municipals, i actua com un recurs d’intervenció familiar dels Serveis Socials Generals, els quals seran els encarregats de la derivació de les intervencions que considerin pertinents als SEAFI.

L’objectiu d’aquest equip, és el de promoure el desenvolupament i benestar dels nens, nenes i adolescents que es trobin en una situació de vulnerabilitat, risc, desemparament o amb mesures jurídiques de protecció. Les actuacions d’aquests professionals experts en teràpia familiar, van dirigides tant cap a la prevenció com a la intervenció rehabilitadora de les unitats familiars o convivencials.

El “considerable” increment per al finançament dels SEAFI per part de la conselleria d’Igualtat, suposa per a la directora general, “la confirmació de l’aposta pel municipalisme que impregna l’acció política del Consell”.

Una acció de govern que, segons Molero, “defensa l’impuls d’una política social propera per resoldre els problemes de la ciutadania en el propi medi on viuen i es desenvolupen”.

Concretament l’increment inversor en els SEAFI, ha assegurat Molero, “permetrà impulsar i reforçar els serveis específics d’atenció a les famílies i la infància, així com la creació de nous equips en municipis o mancomunitats”.

Rosa Molero ha posat èmfasi en la important tasca preventiva que desenvolupen aquests equips, que consideren l’atenció a la família d’una manera integral, incloent el suport i el seguiment, i ha exalçat l’atenció integral que presten els SEAFI en nuclis familiars que es troben en situació vulnerable o conflicte.

Les actuacions dins de la intervenció d’aquests equips són individuals, familiars com grupals, i es realitzen a través de les tècniques d’orientació psicosocial mediació, teràpia i l’avaluació. Tot això, amb els objectius de reforçar la capacitat relacional de la unitat familiar o convivencial, (la relació conjugal inclosos), i la patern / matern-filial i fraternal; potenciar la capacitat parental i d’afavorir estratègies i recursos personals d’afrontament i eficàcia relacional en els nens, nenes i adolescents atesos.