La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha avançat la convocatòria d’ajudes, pel procediment de tràmit anticipat, de diverses resolucions de convocatòries d’ajuts i subvencions per a l’exercici 2017 de l’àrea d’inclusió social i d’igualtat.

Així ho ha explicat el secretari autonòmic d’Igualtat, Alberto Ibáñez, qui ha precisat que es tracta d’una iniciativa adoptada per “agilitzar, millorar i facilitar la sol·licitud a les entitats municipals i sense ànim de lucre”, així com per “anticipar els pagaments de les ajudes i dotar les entitats de major estabilitat “.

Aquestes convocatòries han estat publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els últims deu dies d’aquest mes de desembre i el termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes comptat a partir de la publicació en el DOGV.

Entre les convocatòries publicades figuren les dirigides a centres de dia i programes de prevenció, protecció i inserció de menors en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, i per a programes d’emancipació i autonomia personal de joves extutelats que hagin assolit la majoria d’edat .

Per a aquestes ajudes, la Conselleria d’Igualtat destina el 2017 un pressupost de 4.983.420 euros, fet que suposa 1,1 milió d’euros més que el 2016, en què es va consignar un total de 3.891.094 euros.

Així mateix, s’han convocat els ajuts per al desenvolupament de programes de prevenció i protecció de menors a què podran optar les entitats sense ànim de lucre que desenvolupin programes d’atenció especialitzada als menors en situació de risc o com a mesura jurídica de protecció La línia de subvenció d’aquests ajuts té una consignació pressupostària per a 2017 de 122.400 euros.

També, i amb l’objectiu de seguir oferint suport als menors del sistema de protecció que arriben a la majoria d’edat, la Conselleria d’Igualtat convoca subvencions a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupin programes d’emancipació per a aquests joves i que els ajudin a la seva inserció sociolaboral i autonomia personal. Per a aquest tipus d’ajudes es destinen 375.000 euros.

voluntariat

Per al desenvolupament i foment del voluntariat a la Comunitat Valenciana en 2017, la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destinarà 320.000 euros enfront dels 306.000 euros de 2016.

temporers

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives preveu destinar 250.000 euros el proper any 2017 a millorar les condicions sociolaborals de les persones immigrants treballadores agrícoles de temporada i campanya, segons la convocatòria de subvencions per finançar projectes de les organitzacions empresarials agràries que realitzin activitats amb aquesta finalitat.

Itineraris per a la inserció sociolaboral

D’altra banda, destina 2.580.000 euros en 2017 a subvencionar entitats municipals i del tercer sector d’acció comunitària per desenvolupar polítiques d’inserció laboral que permetran la posada en marxa i desenvolupament d’itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social.

Igualtat en la Diversitat

Així mateix, dedicarà el 2017 un total de 700.000 euros per subvencionar programes i accions en matèria d’igualtat en la diversitat dirigides a entitats sense ànim de lucre del sector de les famílies, de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), i de la prevenció de la violència d’odi, així com atenció a les seves víctimes.