La secretària autonòmica de Serveis Socials i autonomia personal, Sandra Casas, ha denunciat que les estadístiques mensuals que realitza el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat no ofereixen una visió real de l’aplicació de la llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència perquè “omet dades bàsiques” com els referents a l’aportació que des de l’Estat es fa per a l’aplicació d’aquesta norma.

La nova estructura de les estadístiques del sistema d’atenció a la dependència, que ha començat a aplicar-se durant el mes de febrer, va ser aprovada en 2014 per la comissió delegada, on són presents els governs autonòmics, que en el cas de la Comunitat Valenciana tenia un signe polític diferent a l’actual, segons ha recordat Casas, que ha criticat que les ràtios actuals no donen una visió transparent de la situació en què es troben les persones en situació de dependència.

“Els continguts de les noves estadístiques que el Ministeri va a publicar a partir d’aquest mes no ofereixen una visió transparent de la situació real en la qual es troben els centenars de milers de persones que es troben a l’espera per poder accedir al sistema de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència a tot el territori espanyol “, ha insistit.

En aquest sentit, ha assenyalat el fet que una de les dades que el Ministeri omet en les noves estadístiques és el percentatge del finançament directe en matèria de dependència que realitza cada comunitat autònoma davant la part que aporta l’Estat, i que en el cas de la Comunitat Valenciana no arriba al 50 per cent que s’establia amb l’aprovació de la llei.

La secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal ha explicat que durant el passat exercici l’aportació que es va fer des del Govern d’Espanya a la Comunitat Valenciana per a l’aplicació de la llei de Dependència ascendia a 66,4 milions d’euros, una quantitat que està molt lluny de representar la meitat dels 430 milions d’euros que el Consell va gastar en aquesta matèria i que és el que li correspondria aportar a l’Estat.

Segons la seva opinió, aquesta és una mostra més de la insuficient finançament que pateix la Comunitat Valenciana, i que ha provocat, entre altres qüestions, que s’hagi situat a la cua en l’aplicació de la llei de Dependència, una cosa que l’actual Consell està treballant per canviar com ho demostra l’aportació que els Pressupostos de la Generalitat per al 2016 tenen per pagar les ajudes a aquest col·lectiu, que creix un 60,1 per cent.

Dades poc fiables

L’estadística tampoc reflectir de manera clara les dades de llista d’espera, igual que no serà un document fiable que permeti a l’usuari conèixer els temps mitjans d’espera des que sol·licita el reconeixement de dependència fins que l’hi concedeixen i cobra la prestació o rep el servei corresponent.

Casas ha criticat que amb l’actual sistema d’estadístiques tampoc es reflecteix el nombre de baixes mensuals de beneficiaris amb prestació que es produeixen en el sistema, com tampoc es reflecteix el percentatge de la taxa de reposició ni d’increment de noves incorporacions d’una manera clara , el que impedirà visualitzar els avenços aconseguits per governs com el valencià.

En aquest sentit, la secretària autonòmica ha recordat que en l’últim semestre de 2015 es va aconseguir per primera vegada en dos anys superar la taxa de reposició de morts, de manera que es van resoldre 5.726 nous expedients de dependència, dels quals 2.810 cobrien la taxa de reposició de morts i la resta, 2.916, eren incorporacions netes, amb un saldo final de 44.871 persones dins del sistema.