La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destina el 2017 un total de 1.339.977 euros per a subvencionar programes i accions en matèria d’igualtat en la diversitat dirigides a programes per a la inclusió del poble gitano, la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), escoles de famílies i promoció de la diversitat familiar, i la igualtat de tracte i no discriminació.

La línia destinada als programes per a la igualtat i la inclusió del poble gitano compta amb un pressupost de 642.435 euros, i el seu objectiu és donar suport als programes i actuacions dirigides a aconseguir la igualtat i inclusió del poble gitano a tots els àmbits, i especialment en aquells que es consideren prioritaris per a l’Estratègia Valenciana per a la Igualtat i la Inclusió del Poble Gitano.

Des 2016 hi per primera vegada una línia de programes en l’àmbit LGTBI, que té com a finalitat oferir informació, assessorament i atenció integral a aquest col·lectiu, així com realitzar accions de sensibilització, i una línia per a subvencionar actuacions dirigides a la sensibilització, la formació i la prevenció de la violència i delictes d’odi, així com l’atenció a les seves víctimes.

Aquestes dues línies introduïdes l’any 2016 es reforcen aquest any. Concretament, la de programes per a la igualtat del col·lectiu LGTBI es duplica i passa de 60.000 a 120.000 euros i la de programes d’igualtat de tracte i no discriminació augmenta dels 115.000 de l’any passat als 179.336 euros aquest any.

Reforç també en els programes de famílies

Els programes en l’àmbit de les famílies tenen per objectiu donar suport a les escoles de famílies, especialment aquelles que treballin la parentalitat positiva i la coresponsabilitat familiar, així com accions d’intervenció especialitzada en situació de conflicte; d’altra banda, la defensa i promoció dels diferents tipus de famílies, com les nombroses o les monoparentals.

Així, els programes de defensa i promoció de la diversitat familiar compten amb un finançament per part de la Generalitat de 200.000 euros, mentre que el 2016 va destinar 175.000 euros. Aquests ajuts estan dirigides a programes d’entitats sense ànim de lucre que tinguin per objecte la defensa i la promoció dels diferents tipus de famílies, segons la seva estructura i composició, bé siguin nombroses, monoparentals, homoparentals, etc, i la recerca de beneficis per elles.

A més, per al Programa Escoles de famílies la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destina el 2017 un total de 198.206 euros enfront dels 89.283 de 2016, amb l’objectiu de donar suport a programes que contribueixin a la formació de les famílies en igualtat, així com la prevenció de conflictes i la millora de les relacions intrafamiliars.