La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha fet públiques la convocatòria de les subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes dirigits a la integració social de persones immigrants, per al que destina un total de 2.407.166 euros per als exercicis 2016 i 2017.

Segons ha explicat la directora general d’Inclusió Social, Helena Ferrando, aquesta convocatòria té caràcter biennal, el que, al seu parer, “dota d’una major estabilitat” a les mateixes. “Volem que el sistema públic estigui ben finançat i de forma estable “, ha assegurat.

Ferrando ha incidit que el fet que aquestes ajudes passin de tenir un caràcter anual a biennal “comporta una major estabilitat en els recursos residencials d’acollida ia més permet que s’incrementi la qualitat”, ja que, tal com ha assenyalat, des la conselleria, “es podrà dedicar més temps a fer un seguiment en l’execució dels projectes”.

Així, les entitats que sol·licitin aquests ajuts ja sabran el que cobraran aquests dos anys, encara que la directora general ha matisat que si es produeix una situació excepcional com un conflicte bèl·lic o una catàstrofe humanitària “podran tornar a presentar nous programes per atendre aquesta situació extraordinària “.

La distribució del pressupost de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destinades als projectes d’integració social de persones immigrants per a cada anualitat s’ha establert en un total de 1.415.980 euros per a aquest any 2016 i de 991.186 euros per a l’exercici 2017.

La concessió d’aquestes subvencions es realitzarà mitjançant el procediment en règim de concurrència competitiva, ha precisat la directora general, que ha assenyalat que des del Consell volen treballar per “liderar” la política sobre migració, “reforçant el paper de les ONGs i dels municipis i implicant a les diputacions “.

Els projectes que es presentin a aquesta convocatòria de subvencions s’han d’adaptar a programes que contemplin l’acollida integral, incloent allotjament i manutenció, per a l’atenció de les necessitats bàsiques i de suport a la integració de persones immigrants que es trobin en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

També contempla programes de primera acollida, atenció, informació, orientació, assessorament, acompanyament i derivació, si escau, a recursos normalitzats. De la mateixa manera inclou programes d’inserció sociolaboral que poden consistir en el desenvolupament d’activitats de capacitació i formació, orientació laboral, formació professional ocupacional no reglada, suport a l’autoocupació, i suport i acompanyament en la recerca de feina.

A més, poden optar a les subvencions programes que promoguin la mediació intercultural en els diferents àmbits socials i els que incloguin la impartició del programa voluntari de comprensió de la Societat Valenciana Escola d’Acollida.

Finalment, abasta programes d’intervenció social amb població immigrant a través d’un sistema de treball en xarxa o el retorn voluntari al seu país d’origen de persones immigrants en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals i s’han de presentar segons els models annexos a la convocatòria publicada avui al Diari Oficial de a Comunitat Valenciana.

El model de sol·licitud està també a disposició de les persones interessades al Portal de la Generalitat, www.gva.es, accedint als apartats