La directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, Mercè Martínez, ha indicat que la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destinarà durant aquest any 34’5 milions d’euros a la convocatòria de subvencions en matèria de serveis socials especialitzats de gent gran .

La resolució, que ha estat publicada en el DOGV, recull els requisits i condicions per a la concessió de subvencions de manteniment de centres i programes per a gent gran gestionats i desenvolupats per entitats i institucions sense ànim de lucre, així com les prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques per a gent gran.

La directora general ha explicat que les subvencions per a manteniment de recursos es concedeixen a centres dirigits a atendre necessitats socials específiques en el sector de la gent gran, i s’adjudiquen “atenent als criteris de valoració establerts i d’acord al tipus d’atenció que es presti, ja sigui residencial o de dia “. Per a aquest tipus de subvencions està previst un pressupost de 31’2 milions d’euros.

Així mateix, se subvencionen programes organitzats per entitats sense ànim de lucre i que estan dirigits a col·lectius que requereixen una atenció específica, com la gent gran o persones amb la malaltia d’Alzheimer. Per a l’apartat de programes la Conselleria destina un total de 2’7 milions d’euros, corresponent a la línia de programes específics d’Alzheimer de 1’45 milions.

Finalment, la resolució regula també les prestacions econòmiques individualitzades per a la supressió de barreres arquitectòniques existents en l’habitatge propi o en l’edifici de la persona gran. La directora general ha indicat que aquestes ajudes comprenen les transformacions o reformes que contribueixen a evitar els obstacles i a facilitar la mobilitat, i s’estableix “un pressupost de 500.000 euros”.

Convocatòria per a equipament de centres

Així mateix, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat l’ordre d’ajudes per a inversió en equipament de centres de serveis socials especialitzats de gent gran, gestionats per entitats locals o entitats sense ànim de lucre.

Els ajuts per a l’exercici 2017 tenen un pressupost total de 600.000 euros, i es poden destinar a despeses en mobiliari, estris i equips informàtics necessaris per al funcionament dels centres.

El model de sol·licitud i els altres documents necessaris estan a disposició dels interessats al portal de la Generalitat a href = “www.gva.es” target = “_ blank”> www.gva.es, accedint als apartats “Guia Prop “,” Tràmits i serveis “. Les sol·licituds es poden presentar a la Direcció Territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on radiqui el centre o on es desenvolupi el programa per al qual se sol·licita la subvenció i el termini de presentació per als serveis socials especialitzats és d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGV.

En el cas de les prestacions econòmiques individualitzades es poden presentar fins al 31 d’octubre de 2017. No obstant això, amb caràcter extraordinari, podran admetre i tramitar aquelles sol·licituds presentades amb posterioritat a aquesta data i abans del 31 de desembre d’aquest any, sempre que s’acrediti l’aparició de la necessitat fora del termini normal de presentació de sol·licituds.