La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destina el 2017, un total de 700.000 euros per subvencionar programes i accions en matèria d’igualtat en la diversitat dirigides a entitats sense ànim de lucre del sector de les famílies, de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals (LGTBI), i d’igualtat, no discriminació i prevenció de la violència d’odi, així com atenció a les seves víctimes.

Segons ha explicat el director general d’Igualtat en la Diversitat, José de Lamo, des 2016 hi per primera vegada una línia de programes en l’àmbit LGTBI, que té com a finalitat oferir informació, assessorament i atenció integral a aquest col·lectiu, així com realitzar accions de sensibilització.

Igualment ha assenyalat que en 2016 la Conselleria d’Igualtat va posar en marxa també per primera vegada una línia per subvencionar actuacions dirigides a la sensibilització, la formació i la prevenció de la violència i delictes d’odi, així com l’atenció a les seves víctimes.

Referent a això ha subratllat el director general d’Igualtat que les dues línies introduïdes l’any 2016 es reforcen en 2017. Concretament, la de programes per a la igualtat del col·lectiu LGTBI es duplica i passa de 60.000 a 120.000 euros i la de programes d’igualtat de tracte i no discriminació augmenta gairebé un 60%, passant de 115.000 a 180.000 euros.

Es tracta, ha assegurat De Lamo, de donar des del Consell “un nou impuls a les estratègies per la igualtat de tracte, la no-discriminació i prevenció dels delictes d’odi”.

Reforç també en els programes de famílies

Els programes en l’àmbit de les famílies tenen per objectiu donar suport a les escoles de famílies, especialment aquelles que treballin la parentalitat positiva i la coresponsabilitat familiar, així com accions d’intervenció especialitzada en situació de conflicte; per altra banda, la defensa i promoció dels diferents tipus de famílies, com les nombroses o les monoparentals, “perquè si la nostra societat és diversa, també ho són les famílies que la conformen”, ha subratllat José de Lamo.

Així, els Programes de defensa i promoció de la diversitat familiar compten amb un finançament per part de la Generalitat de 200.000 euros, mentre que el 2016 va destinar 175.000 euros, dirigits a programes d’entitats sense ànim de lucre que tinguin per objecte la defensa i la promoció dels diferents tipus de famílies, segons la seva estructura i composició, bé siguin nombroses, monoparentals, homoparentals, etc, i la recerca de beneficis per a elles.

A més, per al Programa Escoles de famílies la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destina el 2017 un total de 200.000 euros enfront dels 89.283,31 euros de 2016 amb l’objectiu de donar suport a programes que contribueixin a la formació de les famílies en igualtat , així com la prevenció de conflictes i la millora de les relacions intrafamiliars.