La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat l’ordre d’ajudes per a inversió en equipament de centres de serveis socials especialitzats de gent gran, gestionats per entitats locals o entitats sense ànim de lucre.

Els ajuts per a l’exercici 2016 tenen un pressupost total de 491.078 euros i es poden destinar a despeses en mobiliari, estris i equips informàtics necessaris per al funcionament dels centres.

Amb aquests ajuts es pretén que els centres estiguin en unes adequades condicions i comptin amb els materials i recursos necessaris per oferir una atenció de qualitat a les persones grans que són residents o usuaris dels mateixos.

El termini per presentar les sol·licituds serà d’un mes, comptador a partir del dia següent a
la publicació en el DOCV d’aquesta convocatòria. El model de sol·licitud i els altres documents necessaris estan a disposició dels interessats al portal de la Generalitat, accedint als apartats ‘Guia Prop’, ‘Tràmits i serveis’.

Les sol·licituds es podran presentar al registre general de la direcció territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent a la província on radiqui el centre per al qual se sol·licita la subvenció.

Durant l’últim any, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha estat treballant per a la posada en marxa de solucions que posin en el centre de la gestió la qualitat de les prestacions a l’usuari i, en aquest sentit, s’han realitzat visites i mantingut reunions amb els professionals dels centres per conèixer les necessitats i comprovar les millores que es requereixen tant en equipament com en serveis.

Entre altres mesures i tal com va explicar la secretària autonòmica de Serveis Socials i autonomia personal, Sandra Cases, en la compareixença en Les Corts el passat mes d’abril, el Govern valencià està treballant per “posar ordre” en el sector de les residències per a persones grans en situació de dependència, i solucionar el problema de l’adjudicació de places en residències d’accessibilitat creat per l’antic govern.

Amb aquesta finalitat, s’estan elaborant els plecs per a un concurs que es convocarà per procediment obert per a l’adjudicació d’al voltant de 3.300 places en residències de gent gran, amb què es pretén solucionar la situació creada per l’anul·lació d’una part del model de concertació de places executat per l’antic executiu.

L’objectiu és anar solucionant els problemes que hi ha a les residències de gent gran, comptant amb el sector empresarial de les residències però a través d’una lliure concurrència i transparència, i impulsant i millorant les residències públiques.

En aquest sentit, ha assenyalat que es va a comptar amb al voltant de 500 places de residències públiques municipals que “amb l’antic govern romanien buides mentre se seguia enviant la gent gran a les residències del model d’accessibilitat”.