La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives garantirà que totes les persones grans que sol·licitin atenció residencial tinguin accés a un plaça pública o pagada amb fons públics en igualtat de condicions, amb més llibertat d’elecció i el més a prop possible del seu domicili i de seu entorn familiar, de manera que se senti “com a casa”.

Així ho ha anunciat la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, durant la presentació de ‘Queda’t a prop’, el Pla de reordenació del Sector Residencial per a persones majors de la Comunitat Valenciana, que suposa “una reforma del sector tenint en compte les necessitats de l’usuari, la qualitat del servei i garantint unes condicions laborals dignes per als professionals dels centres “.

Reordenació del sector

La vicepresidenta ha explicat que les persones són el centre de les polítiques del Consell, i per això aquest pla s’ha estructurat tenint en compte les necessitats de les 10.508 persones que ocupen una plaça sostinguda amb fons públics, i de les al voltant de 3.400 que estan a l’espera de poder entrar a una residència, i que no ho han pogut fer per la falta d’infraestructures en aquest àmbit.

Així, ha denunciat la falta d’inversió en aquesta àrea en els últims 20 anys, dues dècades durant les que l’antic govern va apostar per un model “mercantilitzat” en el qual no es tenien en compte les necessitats dels residents, amb un “model d’accessibilitat pervertit que privilegiava a uns pocs, un negoci d’amics que es va situar per sobre de les persones “.

L’objectiu, ha indicat, és garantir la proximitat al propi domicili de l’usuari, de manera que en els casos en què les residències sostingudes amb fons públics no disposin d’una plaça i menys de 20 quilòmetres de distància, la Conselleria oferirà una prestació de garantia perquè l’usuari pugui romandre el més a prop del seu entorn familiar, cosa que fins ara no sempre passava.

La vicepresidenta ha explicat que aquesta mesura, que implica l’establiment d’un preu públic per plaça, beneficiarà les rendes inferiors als 1.000 euros mensuals, ja que ara l’usuari només haurà d’aportar el copagament que ja està establert en funció de la seva renda, garantint un mínim de diners per a la seva autonomia, 200 euros al mes, a més de les dues pagues.

El pla per a la reestructuració del sector públic s’ha elaborat tenint en compte els criteris objectius de les necessitats poblacionals, per al que prèviament s’ha elaborat una mapificació dels recursos disponibles, a partir de la qual s’han orquestrat diverses mesures, entre les quals s’inclou la construcció de nous centres i un increment pressupostari del 11,55 per cent en el pressupost de millora i condicionament de centres, fins a arribar als 3,1 milions d’euros.

Col·laboració amb diputacions i ajuntaments

La vicepresidenta ha assenyalat que aquest pla també inclou una col·laboració estreta amb diputacions i ajuntaments, que es va a plasmar a través de l’ampliació de les places municipals concertades, que creixeran en 547 en centres de dia i en 137 en centres diürns, i amb la recuperació de projectes que la manca d’inversió de l’antic govern va paralitzar i que ara es volen recuperar.

Un altre aspecte que s’aborda des d’aquest pla, és la creació del concert social per a les residències del tercer sector, el que permetrà que les 1.363 places que actualment gestionen aquesta entitats passin del model de la subvenció al concert, mesura que incrementa l’estabilitat i redueix la burocràcia.

“Aquest canvi acaba amb la discrecionalitat dels ajuts, permet millorar les condicions laborals i la seguretat de l’entitat, a més de crear un marc legal que repercuteix en la millora dels drets dels usuaris” ha assenyalat la vicepresidenta, que ha explicat, que per a això es va a modificar la llei de Serveis Socials, i posteriorment es desenvoluparà el concert social a través d’un decret en 2018.

Respecte al sector d’accessibilitat, a principis de l’any que es procedirà a la concertació d’un total de 3.300 places, a través d’un concurs obert a totes les empreses, amb la incorporació de les clàusules socials, clàusules antimonopoli, i primant la qualitat per sobre del cost.

“Amb aquesta mesura complim amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia que va declarar il·legal aquest tipus de model, acabant amb un sistema d’adjudicació privilegiat per a uns pocs i afavorint i garantit la pluralitat del sector”, ha explicat la vicepresidenta.

Davant l’abandó que durant anys ha patit aquest sector, la Conselleria aposta per un canvi de model en el qual l’únic interès i el centre de la gestió dels recursos públics sigui “una atenció de qualitat i la dedicació als residents”, amb l’objectiu de “humanitzar” els centres residencials per a gent gran, de manera que s’assemblin “cada vegada més a una llar on els usuaris trobin un entorn afectiu i familiar”, ha afirmat Oltra.