La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha incorporat, des de l’inici de la legislatura, a un total de 22.145 nous beneficiaris al sistema d’atenció a la dependència, dels quals 6.525 corresponen a l’exercici de 2015 i 15.620 al de 2016, segons ha explicat la secretària autonòmica de Serveis Socials i autonomia personal, Helena Ferrando.

Ferrando ha assenyalat que el pla d’impuls per a la resolució d’expedients dissenyat per la Conselleria a principis del passat any “ens ha permès reduir en 15.355 persones la llista d’espera que ens trobem quan arribem al Consell i que arribava a la xifra de 44.686. En ara mateix hi ha 29.331 persones pendents d’atendre “.

La secretària autonòmica ha destacat que actualment amb tots els expedient resolts durant l’últim any i mig “54.173 persones estan sent ateses a través de serveis o prestacions econòmiques”. Concretament, 36.804 reben una prestació econòmica mensual i 17.369 són ateses a través d’un servei residencial, de dia, en habitatge tutelat o d’assistent personal.

Pel que fa al cost de les prestacions econòmiques, Helena Ferrando ha indicat que la Conselleria ha abonat des de juny de 2015 “un total de 256 milions d’euros”, en concepte de nòmines ordinàries mensuals, endarreriments, retroactivitat i pagaments a hereus de persones ja mortes.

Entre les mesures adoptades per la Conselleria per millorar l’aplicació de la llei de dependència destaca el pagament únic corresponent a la retroactivitat i el pagament abonat als hereus de les quantitats que es devien a persones que van morir abans de poder percebre un ajut que per dret els corresponia. A més, la secretària autonòmica ha recordat que des de gener de 2016 “la nòmina de dependència es cobra en els cinc primers dies hàbils del mes, davant els endarreriments acumulats de diversos mesos de l’anterior govern”.

Per reforçar el personal en els serveis de dependència, al març de l’any passat es van incorporar 52 nous funcionaris a la Direcció General de Serveis Socials ia la Direcció General de Diversitat Funcional per realitzar tasques de tramitació administrativa en l’àmbit de l’aplicació de la llei de Dependència. Per a aquest any “està previst que 40 interins s’incorporen a places funcionarials per a la gestió de la dependència” ha anunciat Ferrando.

En aquesta mateixa línia, la Conselleria ha reforçat els serveis municipals del sistema d’atenció a la dependència amb un important increment pressupostari per crear una xarxa professional que permeti als ajuntaments assumir la valoració i tramitació dels expedients de persones en situació de dependència. D’aquesta manera els 145 serveis municipals d’atenció a la dependència s’integren a partir d’aquest any en els serveis socials generals, que compta amb un total de 249 seus.

Per a la formació dels professionals, al llarg de l’any passat es van realitzar 4 edicions del curs de valorador de dependència, 3 d’ells ja finalitzats i l’últim que finalitzarà el proper mes de febrer, fet que ha permès formar 350 valoradors.