La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha incrementat aquest any en un milió d’euros les subvencions destinades a centres de dia i programes de prevenció, protecció i inserció de nens, nenes i adolescents en situació de risc o amb mesures jurídiques de protecció, i per a programes d’emancipació i autonomia personal de joves ex tutelats que hagin arribat a la majoria d’edat.

Segons la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), per a aquests ajuts, que són concedides a entitats sense ànim de lucre, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destina un pressupost que ascendeix a 4.950.402,75 euros, mentre que l’any passat va ser de 3.891.094 euros.

Sobre això, el secretari autonòmic d’Inclusió i de l’Agència Valenciana de la Igualtat, Alberto Ibáñez, ha destacat que l’increment pressupostari permetrà “afrontar el nou model de centres que la Conselleria està impulsant i amb el qual es pretén equilibrar el sistema de finançament d’aquests espais “.

També ha precisat Ibáñez, que el seu departament ja ha aconseguit “acabar amb la diferenciació que existia entre els centres subvencionats i els que venien de concerts, igualant-econòmicament i iniciant una fórmula de criteris de qualitat, que han de ser determinants a l’hora de destinar fons als centres “.

Cal recordar que la Direcció General d’Infància i Adolescència va iniciar fa uns mesos el canvi de model i va establir en l’ordre de convocatòria d’ajudes criteris objectius per a la concessió d’aquestes subvencions, entre els quals es troben la valoració de clàusules socials, i el fet que l’entitat compti amb un pla d’igualtat d’homes i dones.

També es tenia en compte la contractació, temporal o indefinida, de joves que haguessin estat en situació de risc o desemparament durant la seva minoria d’edat.

Durant aquest exercici, la Conselleria d’Igualtat destina per al manteniment de centres de dia per a nens, nenes i adolescents dependents d’entitats privades sense ànim de lucre, un import de 4.486.020 euros enfront dels 3,5 milions d’euros de 2016, fet que suposa un 25,96% més. Els centres de dia estan dirigits a prevenir i impedir situacions de desprotecció social com a mesura especial de suport familiar

També amb l’objectiu de seguir oferint suport a les persones que arriben a la majoria d’edat en el sistema de protecció, la Conselleria d’Igualtat també ofereix subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per dur a terme programes d’emancipació amb l’objectiu de donar suport a aquests i aquestes joves en l’àmbit de la inserció sociolaboral i autonomia personal.

En aquest sentit, els programes d’emancipació i autonomia personal, segons ha indicat Alberto Ibáñez, augmenten el seu pressupost en un 67,15% i compten al 2017 amb 375.000 euros enfront dels 207.343 euros de 2016.

Per al desenvolupament de programes de prevenció i protecció de nens, nenes i adolescents en situació de risc o amb mesura jurídica de protecció, la línia de subvenció d’enguany de la Conselleria d’Igualtat té una consignació pressupostària de 115.680 euros.

Centres de dia de suport i inserció

Els centres de dia de suport convivencial i educatiu realitzen una tasca preventiva, proporcionant als nens, nenes i adolescents, així com a les seves famílies, una sèrie de serveis de suport socioeducatiu i familiar a través d’activitats d’oci, cultura, ocupacionals i rehabilitadores, potenciant el seu desenvolupament personal i integració social amb l’objecte d’afavorir el seu procés de normalització i autonomia personal.

D’altra banda, els centres de dia d’inserció sociolaboral realitzen una tasca preventiva d’inserció sociolaboral i educativa per a adolescents en situació de risc, proporcionant una sèrie de serveis de suport social, educatiu i familiar a través d’activitats formatives, ocupacionals, rehabilitadores, de oci i cultura, potenciant el seu desenvolupament personal i integració social, així com l’adquisició de les habilitats sociolaborals necessàries per a la seva inserció social i laboral.