La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha anunciat que el seu departament preveu destinar el 2017 un total de 2.791.166 euros per a l’atenció de persones migrants, i ha explicat que, amb aquest increment pressupostari, es tracta de ” dotar d’estabilitat als municipis i entitats que treballen amb els col·lectius més vulnerables o en risc d’exclusió “.

Mónica Oltra ha informat de les línies pressupostàries previstes per a 2017 en matèria de persones migrants en la comissió mixta d’Atenció i Acollida a Persones Refugiades i Desplaçades, formada per diferents àrees dels departaments del Consell, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, les tres diputacions provincials, la Universitat de València i les entitats ACCEM, CEPAIM, CREU ROJA, CEAR, CÀRITAS i ACNUR.

Així, la vicepresidenta ha concretat que la conselleria d’incrementar en 2017 un 50% les ajudes destinades a subvencionar les despeses de funcionament de la nova xarxa d’Oficines d’Atenció a Persones Migrants, passant dels 925.100 euros d’aquest any a 1,8 milions d’ euros de l’any que ve.

Un increment que es deu, segons Mònica Oltra, al compromís adoptat per “potenciar i reforçar aquestes oficines i al mateix temps, per donar més cobertura i atenció als diferents processos migratoris i les seves tipologies, tant la població migrant com les persones refugiades, asilades i desplaçades “.

També ha informat en la comissió mixta de la reestructuració i reconceptualització de la nova xarxa d’oficines, que inclou la modificació de la denominació per “adaptar-la a la nova realitat social que requereix d’una visió integral i multidimensional de les migracions, passant a ser Oficines d’Atenció a Persones Migrants “.

A més, ha assenyalat que s’ha augmentat per al 2017 la fórmula de concessió directa dirigida als municipis, “aconseguint d’aquesta manera menor gestió, tant per part seva com per la de la Generalitat, i més suport financer a les entitats locals per als despeses de funcionament de les oficines i per als projectes d’interculturalitat dels municipis “.

Paral·lelament, Mónica Oltra ha exposat la línia pressupostària de la Conselleria d’Igualtat per als projectes d’entitats privades sense ànim de lucre dirigits a la integració social de persones immigrants, amb una dotació de 2.407.166 euros per als exercicis 2016 i 2017.

Segons ha explicat, aquesta línia de subvencions té caràcter biennal, el que, al seu parer, la dota de “més estabilitat”, perquè, “volem que el sistema públic estigui ben finançat i de forma estable”, ha assegurat.

La distribució del pressupost de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives destinades als projectes d’integració social de persones immigrants per a cada anualitat s’ha establert en un total de 1.415.980 euros per a aquest any 2016 i de 991.186 euros per a l’exercici 2017.