La nova Xarxa de la Generalitat d’atenció a les víctimes de gènere disposarà de recursos específics amb 222 places residencials enfront dels 98 places actuals. Es tracta d’una xarxa en la qual està treballant la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que a més comptarà amb programes individualitzats i integrals i atendrà per primera vegada als nens i nenes víctimes d’aquestes agressions.

La conselleria ha obert el pazo pel qual se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte d’Ordre de la conselleria per a la creació de la Xarxa de la Generalitat d’Atenció Social Integral a les víctimes de violència de gènere a la Comunitat Valenciana, i les condicions i requisits de funcionament dels recursos especialitzats en la seva atenció. El text que se sotmet a partir d’avui a informació pública preveu la posada en marxa d’aquesta nova xarxa.

A més del major nombre de places disponibles, també s’incrementaran les figures professionals que atenen aquestes dones i als seus fills i filles, així com la reducció de la ràtio fins a un màxim de 20 places en els centres de recuperació integral o l’ampliació de l’estada en aquestes instal·lacions, passant de mig any a un any sencer.

La setmana passada la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, va acudir al Parlament valencià a informar sobre el compliment de la Llei Integral contra la Violència sobre la Dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana aprovada en any 2012, on va explicar que només en aquesta autonomia durant l’any passat 12.696 dones van denunciar ser víctimes de violència de gènere i es van tramitar 2.378 ordres de protecció.

Prevenció, atenció i intervenció i coordinació

Per lluitar contra aquestes xifres des de la Generalitat es treballa en tres sentits: la prevenció, l’atenció i intervenció integral de les dones que pateixen aquest tipus de violència i la coordinació entre els diferents àmbits.

A més de l’augment de places residencials es generarà una xarxa d’habitatges tutelats, on les dones podran estar fins a un període de dos anys acompanyades per equips multidisciplinaris, i es posaran en marxa una sèrie de mesures per afavorir l’emancipació i autonomia d’aquestes dones.

De la mateixa manera, s’han aprovat programes de foment de l’ocupació i s’han adoptat iniciatives com la inclusió de clàusules socials en la contractació pública per afavorir mitjançant la responsabilitat social corporativa a la contractació de dones víctimes de violència de gènere.

Al costat de les diferents campanyes de sensibilització que s’han posat en marxa aquest últim any, la conselleria ha creat una ordre de subvencions, dotada amb 300.000 euros, adreçada a entitats feministes perquè posin en marxa activitats de prevenció de la violència contra les dones; i s’ha eliminat l’exigència que les víctimes no tinguessin deutes tributaris o amb la seguretat social per poder accedir als ajuts.

Pel que fa a la coordinació entre els diferents sectors implicats, el passat mes d’abril es va reunir, després de 5 anys inactiva, la comissió interdepartamental per combatre la violència de gènere, en què es va acordar la constitució d’una taula per a l’anàlisi de la llei , en compliment dels acords assolits amb les organitzacions feministes.

Termini per presentar al·legacions, suggeriment o observacions

El text del projecte és accessible a través de la pàgina web i es pot consultar presencialment a la seu de la Direcció general de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, Servei de Prevenció de la Violència de Gènere i Atenció a les Víctimes , a la Ciutat Administrativa 9 d’octubre.

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es considerin interessades s’han d’adreçar per escrit a aquest servei i direcció. El termini per a presentar-les és de quinze dies comptats des del següent a la publicació de l’anunci, és a dir, del 22 de juliol al 5 d’agost de 2016, ambdós inclosos.