La vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha invertit al llarg del mes de juny més de 142,2 milions d’euros al pagament de diferents serveis i prestacions, entre els quals destaquen la fi del deute que es tenia amb les famílies acollidores de la Comunitat Valenciana, la substanciació de la nòmina de la dependència o el pagament a un total de 484 centres de diversa tipologia.

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat que, de l’import total, més de 22 milions d’euros són ajudes directes que es donen a les persones, el que suposa “un reconeixement explícit d’uns drets que l’antic Govern havia relegat a meres subvencions graciables “, i que en alguns casos acumulaven” retards crònics “.

En aquest sentit, s’ha referit al pagament a les persones dependents que, quan el Consell va començar a governar fa un any, es pagava sistemàticament amb un retard de tres mesos, i que actualment es cobra puntualment a final de mes, el que en el mes de juny ha suposat un desemborsament de 12,5 milions d’euros, dels quals 1,7 milions d’euros són de retroactivitat.

La Tresoreria de la Generalitat també ha autoritzat aquest mes el pagament dels prop de 2,5 milions d’euros que la Conselleria devia a les famílies acollidores, ha celebrat Oltra, qui ha ressaltat que el retard en els pagaments d’aquests ajuts no tornarà a repetir l’any vinent, gràcies al fet que s’ha reconegut, via decret, el dret d’aquests ajuts, que fins ara tenien el caràcter de subvenció.

La vicepresidenta, que ha recordat que el reconeixement d’aquest dret ha suposat un retard no desitjat en el pagament d’aquests ajuts, ha destacat també que la partida destinada als acolliments familiars s’ha vist incrementada aquest any, ja que han passat a cobrar 12 euros per nen i dia, incrementant-i igualant-se a les famílies educadores ia les extenses, que són les que tenen un vincle de sang amb el nen.

Segons la seva opinió, el fet que a través de fons propis la Generalitat destinarà a aquest mes 50.880.000 d’euros a despesa social evidència que l’aposta del Consell de posar “al centre a les persones”, segueix vigent com fa un any. “Les persones, i especialment les més vulnerables, són una prioritat del govern”, ha manifestat i ha assenyalat que els 7,4 milions d’euros que s’han destinat aquest mes al pagament de la renda garantida o els 1,3 milions d’euros per diversitat funcional ho constaten.

Els fons de Tresoreria de la Generalitat també permetran fer front als primers pagaments de les subvencions municipals per a residències i centres de dia de gent gran, als quals es destinen 6 milions d’euros, que es repartiran entre 37 residències i centres de caràcter municipal; i 5,9 milions d’euros per a 81 centres municipals per a persones amb diversitat funcional.

Així mateix, s’afronta el primer pagament de les línies nominatives municipals, que reben més de 12,4 milions d’euros, i els centres de majors sense ànim de lucre, que obtenen 1,8 milions d’euros.

D’altra banda, la vicepresidenta ha explicat que a través del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) s’han pagat altres 91 milions d’euros, que s’han dedicat principalment a fer-se càrrec dels costos de les gestions integrals, els concerts amb centres de menor i de dona, residències d’accessibilitat i al manteniment de centres de persones amb diversitat funcional.

En concret, es paguen a 32 residències i centres de dia, 50 centres d’accessibilitat social, 43 d’entitats sense ànim de lucre, 26 centres de menors i uns altres 9 dependents de la Direcció general de l’Institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere i 232 centres per a persones amb diversitat funcional.

Oltra ha insistit que els diners que ha arribat a través del FLA “pertany als valencians” i amb aquests pagaments el que està fent el Consell és distribuir uns fons, que arriben via préstecs, ja que des del Govern central s’insisteix en no voler reconèixer el dret de la Comunitat Valenciana a comptar amb un finançament més just i que reconegui la realitat de les persones que hi viuen.