La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha anunciat que el seu departament ha elaborat el Pla Valencià d’Inclusió i Cohesió Social (Vics), que pretén lluitar des d’una “visió integral, transversal i de proximitat” contra la pobresa hereditària , que segons els últims estudis pot acabar afectant el 80% dels menors que es troben en risc d’exclusió.

Oltra ha visitat el barri d’acció preferent de la Coma, a Paterna, on coincidint amb Dia Internacional contra la Pobresa ha presentat l’esborrany del pla, que compta amb 547 mesures de diferents àmbits, com serveis socials, educació, sanitat, habitatge i ocupació , i que s’ha elaborat conjuntament amb experts, tercer sector i ajuntaments.

El Vics 2017-2022 “neix amb l’aspiració de contribuir a una societat més igualitària, on totes les persones, i especialment la infància, no només tingui cobertes les seves necessitats bàsiques, sinó en la que cadascuna d’elles pugui triar amb absoluta llibertat el seu propi camí “, complint el compromís polític d’aquest Consell de” consolidar un model de polítiques socials basades en el respecte a la dignitat humana i als seus drets fonamentals al llarg del seu cicle vital “, ha afirmat.

La vicepresidenta ha explicat que el pla compta amb un diagnòstic previ, en el qual es conclou que, entre 2009 i 2015, la renda mitjana per persona a la Comunitat Valenciana ha patit “un empitjorament alarmant i progressiu amb una reducció de prop del 14% , inferior a la mitjana de la resta de l’Estat, que va decaure en 7,7 punts “, el que suposa que el 32,9% de la població valenciana està en situació de risc de pobresa o exclusió social, un 3,3% més que la mitjana estatal.

En el cas de la infància, la taxa de risc de pobresa és del 26,1% i, en aquest sentit, ha remarcat que, segons els últims estudis, a la Comunitat Valenciana tres de cada deu estudiants no van acabar l’Ensenyament Secundari Obligatori ( ESO) i la previsió és que el 80% d’ells es mantingui en una situació de pobresa.

“L’escola no és capaç de trencar el cicle de pobresa de pares a fills”, ha lamentat la vicepresidenta, que ha assenyalat que, per aquest motiu, el pla d’inclusió té com un dels seus eixos fonamentals “la promoció de l’autonomia personal i de la inclusió social, facilitant l’accés universal als serveis públics, juntament amb la cohesió social, l’equitat territorial i la recuperació de l’espai públic “.

La vicepresidenta ha insistit que la protecció de la infància i la reducció de l’empobriment infantil serà una de les línies estratègiques del pla amb l’objectiu de “reduir el risc de pobresa infantil, aquesta ha de reconèixer com la vulneració d’un dret fonamental de la infància i evitar la transmissió generacional de la mateixa “.

En aquest sentit, ha apuntat que el pla recull mesures com la posada en marxa d’una política educativa de lluita contra la segregació escolar, en la línia del que plantegen entitats com Save the Children, i ha explicat que per a això s’establiran ràtios mínimes i màximes de l’alumnat de determinats perfils per centre, definint mecanismes per controlar i vigilar les situacions que contribueixen a la concentració d’aquests nens i nenes en determinats centres.

Oltra també ha destacat altres mesures d’inclusió i cohesió social que es desenvoluparan a través del pla, com afavorir la inclusió sociolaboral a través de programes com el subvencionat pel Fons Social Europeu o el Avalem Joves, així com la garantia de prestacions, que es treballarà des de la nova Llei de Renda garantida de Ciutadania, amb la qual s’avançarà cap a la creació d’una ajuda única.

Ha explicat que la nova renda serà “inclusiva i de lluita contra l’empobriment”, el que passarà per convertir-la en una ajuda única, en la qual s’integraran totes les subvencions que fins ara es concedeixen de forma independent perquè “ha de servir per acabar amb el calvari diari que impedeix a les persones en situació d’exclusió posar el cap i el cor a la recerca d’un treball i no en pensar què menjaran els seus fills aquesta nit “.

La vicepresidenta ha explicat que, en aquesta nova política d’inclusió i cohesió social, la tasca i el suport dels ajuntaments és fonamental. En aquest sentit, ha explicat, el pla impulsarà la creació de consells municipals delegats d’inclusió i drets socials, en els quals estiguin representats tots els regidors amb responsabilitats en l’àmbit social, per fer polítiques de caràcter transversal.

Aquesta, ha afirmat, “és una oportunitat per reduir els factors de desigualtat i vulnerabilitat social, per promoure l’autonomia de les persones i els col·lectius socials des de l’activació inclusiva, la vida independent, i per promoure la cohesió social a partir del sentiment de pertinença a la col·lectivitat i al territori, des dels valors de la solidaritat “.