La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori té previst iniciar el proper 9 de gener de 2017, la construcció d’una rotonda en l’accés Est a Sant Joan d’Alacant. Aquesta obra compta amb un pressupost de prop de 250.000 euros i un termini d’execució de quatre mesos.

Per millorar la seguretat viària d’aquest accés, la Conselleria, en coordinació amb l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant, ha projectat una rotonda que canalitzarà de forma adequada les diferents trajectòries i contribuirà a ‘calmar el trànsit’. La rotonda està projectada amb un radi interior de 27,25 m, amb una calçada anular de 8,00 m d’ample (dos carrils de circulació), i amb l’illot central enjardinat.

A més amb aquesta obra, es millorarà la capacitat de la intersecció, es reduirà els temps d’espera actualment assignats pels semàfors, es millorarà la mobilitat de vianants així com la integració paisatgística i ambiental de l’entorn de la intersecció, actualment força degradat.

El departament que dirigeix ​​la consellera María José Salvador assumeix l’execució de tota l’obra civil de l’actuació a través del contracte de manteniment de les carreteres autonòmiques de la zona Centre d’Alacant, mentre que l’Ajuntament de Sant Joan d’Alacant es fa càrrec de la instal·lació de l’enllumenat i l’ornamentació de l’illot central.

L’antiga carretera nacional N-332 (ara N-332A) al seu pas pel sòl urbà de Sant Joan es connecta actualment amb el viari urbà a través de quatre interseccions. Les tres interseccions més pròximes a Alacant estan resoltes mitjançant tres grans glorietes: per l’oest, la intersecció amb la CV-821; pel centre, les d’accés a l’Hospital i la d’accés al nucli urbà-platges.

Quant a l’accés Est al nucli urbà està constituït per una rotonda partida semaforitzada. En aquest punt, d’intens trànsit, conflueixen múltiples trajectòries amb molt defectuosa canalització (accés al nucli urbà, al Camí de Marco, a l’Estació de Servei Abril, a l’Estació de Servei de Carrefour, etc ..).

Com a conseqüència de tot això, en aquest punt es posa de manifest l’existència d’un dèficit de seguretat viària, de mobilitat de vianants i fins i tot d’imatge urbana, ja que l’aspecte de la intersecció és bastant caòtic i ple de cartells publicitaris que millorarà amb aquesta actuació de la Conselleria.