La Coordinadora Valenciana d’ONGS (CVONGD) valora el canvi de rumb del govern a Castelló, tot i que mostra la seva “decepció” davant el projecte de pressupostos del Programa de Cooperació al Desenvolupament presentat per l’Ajuntament per al 2016, amb tan sols 125.105 euros, el que suposa el 0,08% dels pressupostos consolidats.

D’aquesta manera, la Coordinadora reconeix que hi ha hagut un lleuger augment pressupostari i un canvi de rumb tant econòmic com d’actuació i treball amb el sector, encara que el considera insuficient de cara al que preveu el Programa de Govern Municipal, signat pels partits polítics que actualment estan en el govern i per Castelló en Moviment.

Així, des d’aquesta institució expliquen que en altres ajuntaments de la Comunitat també hi ha hagut augments pressupostaris en cooperació al Desenvolupament com l’Ajuntament de València amb un 0,2% o l’Ajuntament d’Alacant amb el 0,19% previst per al 2016.