Fonts de la Direcció del Consorci de l’Hospital Provincial han confirmat, que la demanda presentada contra el vicepresident de la Diputació Provincial, Vicente Sales, ha estat arxivada pel jutjat.

La demanda, que es va interposar el passat 24 de novembre, denunciava a Sales per les afirmacions realitzades durant el ple de la Diputació, sobre els problemes del centre durant l’apagada del 18 de novembre.