La Diputació de Castelló ha aprovat una línia d’ajudes per la qual fins a 19 ajuntaments de tota la província es beneficiaran de subvencions per a millorar la conservació i la posada en valor dels seus paratges naturals municipals. Molts d’estos municipis són xicotets i de l’interior, per la qual cosa esta ajuda resulta molt important per a garantir un manteniment adequat.

I és que la Diputació de Castelló, a través d’una línia d’ajudes als municipis, col·labora amb una aportació de 50.000 EUR en actuacions de conservació, millora, ordenació i posada en valor dels paratges naturals municipals.

Els paratges naturals municipals, són espais singulars que mantenen uns valors ambientals, socials i culturals que mereixen ser protegits. Sent declarats a voluntat dels ajuntaments que es comprometen a una gestió responsable compatibilitzant els interessos de la conservació de la biodiversitat local, la diversitat cultural i el desenrotllament sostenible del territori.

El diputat del Medi Natural, Antonio Cases, ha assegurat que “el respecte i la protecció del medi ambient no es defén amb paraules, sinó que fan falta també els fets. Des del Govern Provincial estem compromesos amb el patrimoni natural i cultural de la província, col·laborant i recolzant a estos municipis en la conservació i millora d’estos espais d’interés local i provincial“.

Els beneficiaris de la subvenció han sigut aquells ajuntaments de la província de Castelló que tenen en l’àmbit territorial del seu municipi declarats Paratges Naturals Municipals. D’un total de 21 paratges, han sol·licitat ajuda 19 municipis, havent sigut concedides aportacions econòmiques que van des dels 4.500EUR als 800EUR a tots els socilitantes, per a actuacions molt diverses encaminades a aconseguir una millor gestió d’estos espais.