La Junta de Govern de la Diputació d’Alacant ha aprovat les bases de dues convocatòries de subvencions orientades, d’una banda, a la difusió de la música i el teatre i, de l’altra, al foment de la llengua i la cultura valencianes. D’una banda, el Govern Provincial destinarà un total de 250.000 euros per a la realització d’activitats de difusió de les arts escèniques i musicals, que siguin d’accés gratuït per al públic i organitzats per grups, companyies o intèrprets de cinema, teatre, música, dansa i ball.

El vicepresident i diputat de Cultura, César Augusto Asencio, ha explicat que “l’objectiu d’aquests ajuts és donar suport als consistoris de la província, sobretot als de menys població, en el desenvolupament de les seves competències municipals, especialment en les que es refereixen a facilitar l’accés a la cultura de tots els ciutadans “.

Així, podran acollir-se a aquesta convocatòria tots els ajuntaments de la província d’Alacant a més d’entitats locals i organismes que tinguin personalitat pròpia i independent, sempre que la realització d’actuacions teatrals i / o musicals figuri entre els seus fins estatutaris. El termini de sol·licitud estarà obert fins al 31 octubre 2016 des de l’endemà de la publicació de les bases en el BOP.

D’altra banda, la Junta de Govern de la institució provincial ha aprovat 76.000 euros en ajudes per als ajuntaments de la província, destinats a la realització d’activitats de foment de la llengua i la cultura popular valenciana. En aquest sentit, seran subvencionables actuacions musicals i escèniques, correfocs, festivals, certàmens, trobades, exposicions, congressos o simposis, sempre que siguin d’accés gratuït per al públic. El termini de sol·licitud d’aquests ajuts serà de 30 dies naturals a partir del dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Finalment, el Govern Provincial ha donat el vistiplau també a la concessió d’una subvenció de 100.452 euros per al centre associat de la UNED d’Elx per al manteniment de l’ensenyament ordinari i la realització de cursos extraordinaris durant el 2016.