Javier Moliner inaugurarà divendres que ve una jornada a Castelló per ajudar a empreses i a ajuntaments a millorar la seva eficiència en el tractament de residus i el seu aprofitament com a font d’energia. El president de la Diputació de Castelló ha impulsat aquesta activitat sota l’auspici de la Comissió Europea i gràcies a la seva influència com a president de Partenalia, el lobby europeu de províncies per a la cooperació territorial.

En aquest context, el Govern Provincial ha volgut sumar-se a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus que se celebra a tot Europa fins al 27 de novembre, organitzant aquesta jornada dedicada a la valorització energètica dels residus.

Amb aquesta trobada es pretén oferir un fòrum de discussió en el qual experts tant en el funcionament de l’administració vinculada a la Unió Europea, com en la gestió per accedir als seus ajuts, donin a conèixer les polítiques i estratègies de la Comissió Europea, les fonts de finançament europeu per a aquest àmbit de la gestió de residus i, finalment, conèixer i posar en valor algunes interessants experiències que s’estan donant en la nostra pròpia província.

El diputat de Sostenibilitat, Mario García, ha assenyalat que “gràcies a l’experiència que ha adquirit Moliner al funcionament de l’administració de la Unió Europea a Brussel·les, vol incidir en facilitar l’accés a empreses i ajuntaments de Castelló a noves oportunitats de finançament “.

Cal tenir en compte que al desembre de 2015, la Comissió Europea va posar en marxa el paquet de ‘Economia Circular’, l’objectiu és aconseguir un canvi radical en la producció i pautes de consum per utilitzar els recursos d’una manera més eficient i sostenible reduint al mínim la generació de residus. Cal evolucionar d’una economia lineal a una circular, és a dir, transitar del patró ‘extreure, fabricar, consumir i llençar’ a una economia basada en la producció sostenible, l’eco-disseny, la reutilització, el reciclatge, la valorització energètica i , com a últim recurs, l’abocador.

L’objectiu és reduir els abocaments del 60% al 10% en només 15 anys

“L’objectiu marcat per la Comissió Europea és que l’any 2030 l’abocament de residus a abocador només abast al 10% del total de residus. En l’actualitat, a Castelló es porta a abocador prop del 60% dels residus, el que evidencia el gran repte al qual ens enfrontem administracions, empreses i ciutadans “, ha assenyalat García.

Una de les accions més importants d’aquesta estratègia europea és l’anomenat ‘Waste to Energy’ o la valorització energètica de residus, que ofereix la possibilitat de generar grans quantitats d’energia, substituint combustibles fòssils per biomassa i residus amb alt poder calorífic, i convergir així amb les polítiques energètiques europees.

El president de la Diputació de Castelló manté una constant activitat vinculada a les oportunitats que obre la Unió Europea a les administracions locals i les empreses. Sense anar més lluny, fa un mes, Javier Moliner, com a president de la xarxa europea de províncies més important, Partenalia, va congregar a Brussel·les a un centenar de referents de la Unió Europea per posar en comú i desenvolupar polítiques en matèria de gestió de residus i d’aprofitament dels mateixos per impulsar la seva transformació en energia.

Per a això, va promoure en el si de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats ‘Open Days’ el seminari europeu ‘Les administracions locals intermèdies: Dels residus a l’energia’.

Cal destacar que la nova iniciativa liderada per Moliner a través de Partenalia i en col·laboració directa amb el Comitè de les Regions i La Direcció General de Política Regional i Urbana de la Comissió Europea, va programar mitja dotzena d’activitats, així com una sèrie de reunions entre empreses castellonenques amb responsables de la UE a la gestió de recursos i ajudes, perquè sabessin com accedir a ajudes per finançar els seus projectes innovadors.