La Diputació de Castelló, dins del seu compromís amb el municipalisme i la cohesió territorial, intensificarà aquest any un dels seus grans eixos d’actuació com és la campanya Repoblem, impulsada per Javier Moliner, per frenar la despoblació a les zones rurals de l’interior de la província.

En aquesta línia, la comissió informativa de serveis a la ciutadania va aprovar ahir les bases reguladores de la convocatòria d’ajudes econòmiques per naixement o adopció destinades a famílies que resideixen en municipis amb menys de 1.000 habitants a “la que és una mesura més dins del complet paquet d’iniciatives empreses pel Govern Provincial a l’hora de propiciar el millor escenari perquè cap castellonenc hagi d’abandonar el nostre interior per falta d’oportunitats “.

No en va, el vicepresident del Govern Provincial, Vicent Sales, ha incidit en la consolidació del món rural castellonenc “com un dels objectius prioritaris d’aquesta administració pel que fa aquesta província és única, sobretot, gràcies a la identitat i essència que li confereixen els seus municipis més petits “.

És per això que a través d’iniciatives com la d’incentivar la natalitat, la Diputació aportarà un suport econòmic i institucional a les famílies amb rendes no superiors als 22.000 euros per naixements o adopcions compresos entre el 1 novembre 2016 fins el 31 de octubre d’aquest any.

L’objectiu d’aquesta política, ha ressenyat el vicepresident provincial, és el de “aconseguir el fiançament de l’estabilitat demogràfica en els petits municipis de l’interior de la província. La campanya Repoblem és, en tota la seva essència, el fidel reflex dels quatre grans eixos estratègics d’aquesta Diputació en què la igualtat d’oportunitats passa irrefutablement per l’impuls i vertebració de tot el territori, la divulgació del nostre excels patrimoni i l’eficiència en la gestió “.

Més de 73,4 milions a la consolidació de la població rural

Tant és així que en el pressupost per a aquest any el Govern Provincial destinarà més de 73 milions d’euros a afavorir la cohesió territorial i la consolidació de la població rural “fent que les inversions plantejades en totes les àrees conflueixin en un mateix punt: la igualtat d’oportunitats perquè ningú se senti empès a abandonar el seu poble per falta de recursos o serveis “.

En aquest sentit, el vicepresident provincial ha incidit en la transversalitat de la campanya Repoblem més enllà de les accions socials destinades a millorar el benestar dels veïns. És el cas d’accions com les ‘Unitats Respira’, que amb una inversió superior als 260.000 “asseguren la cura de les persones grans i dependents independentment d’on visquin”, la nova iniciativa de convertir la província en un territori cardioprotegit “per ambicionar una província amb igualtat de serveis “; o els 80.000 euros d’ ‘escoles matineres’ per afavorir la conciliació laboral i familiar en els municipis de l’interior.

Al costat d’aquestes iniciatives, cal destacar que totes les accions de divulgació del patrimoni natural, històric, gastronòmic així com les polítiques de promoció i foment de l’esport, la cultura i el turisme a la província “ens ajuden a consolidar la nostra aposta municipalista i afavorir que cap castellonenc hagi d’abandonar el seu lloc de residència per manca d’oportunitats socials, econòmiques o laborals “.