La Diputació de Castelló avançarà 37.520.794 euros de liquiditat als 48 ajuntaments que així ho han sol·licitat perquè puguin prestar més i millors serveis en 2017. L’excel·lent salut financera que presenten els comptes provincials permetrà que el Govern Provincial pugui emprendre a partir del pròxim 15 de gener un important avenç econòmic als consistoris per assegurar que aquests atenguin amb garanties les necessitats dels seus veïns durant el primer semestre de l’any i el ràpid pagament als proveïdors.

El diputat d’Hisenda, Salvador Aguilella, ha posat èmfasi en la naturalesa “netament municipalista i de servei a tots els veïns” d’una mesura impulsada per Moliner a l’hora que “l’estat sanejat de les nostres comptes repercuteixi de manera directa en un major índex de benestar i qualitat de vida dels castellonencs “.

“Gràcies a la capacitat de gestió econòmica demostrada per aquesta institució des que Moliner va arribar a la presidència, anem a poder posar a disposició dels consistoris que ens ho han demanat una important quantia econòmica, procedent la majoria de fons propis d’aquesta casa, per facilitar la gestió municipal “, ha ressenyat Aguilella.

En aquest sentit, el responsable de l’àrea d’Hisenda ha incidit en la importància d’aquest servei “per als ajuntaments i els seus comptes corrents en una època de l’any en la qual encara no han ingressat els tributs municipals i en la que gràcies a aquest avançament de la tresoreria podran pagar en temps i forma els seus proveïdors i prestar els millors serveis que els seus veïns necessiten “.

Un 41% a municipis de més de 20.000 habitants

En aquesta línia, Aguilella ha destacat que aquest programa d’avançament de liquiditat econòmica “ha estat posat a disposició de tots els ajuntaments, independentment del seu tamany, perquè qui vulgui pugui comptar amb aquesta recolzament econòmic a principis de 2017”.

De fet, el diputat d’Hisenda ha posat de manifest que dels més de 37,5 milions d’euros que es van a transferir a ajuntaments, el 41%, més de 15,5 milions s’avançaran a les tres localitats de més de 20.000 habitants que ho han sol·licitat: Benicarló, Onda i Vinaròs.

Cal recordar que el Govern Provincial ha permès als municipis sol·licitar una bestreta de tresoreria corresponent fins al 75% de la bestreta de la recaptació d’impostos com l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Cal tenir en compte que en compte que la Diputació de Castelló tramita gran part de la gestió d’aquestes taxes i impostos a petició expressa de gairebé tots els ajuntaments de la província. En l’últim ple es van incorporar noves sol·licituds de diversos municipis “que hem aprovat per ajudar-los a millorar la qualitat de vida dels seus veïns”, ha destacat Aguilella.