La Diputació de Castelló ha conclòs ja l’excavació arqueològica al jaciment de Santa Llúcia a Alcalà de Xivert i ja ha començat les de Vinaròs i Montán. Aquests treballs formen part de la campanya anual d’excavacions que porta a terme el Govern Provincial per tal d’enriquir l’oferta turística dels pobles a través de la recuperació d’aquests vestigis alhora que recupera un patrimoni cultural clau per al coneixement dels orígens de els primers pobladors del territori castellonenc.

Així ho ha explicat el vicepresident provincial i diputat de Cultura, Vicent Sales, qui ha agraït als ajuntaments “la seva implicació amb aquests treballs. Estem treballant junts per ajudar els pobles a enriquir la seva oferta turística a través de posar en valor uns recursos que els poden ajudar a saber molt més dels seus orígens ia difondre a través fins i tot de visites guiades als jaciments “.

En el cas del jaciment de Santa Llúcia a Alcalà de Xivert els treballs ja conclosos en aquesta campanya s’han centrat en acabar part dels nivells arqueològics pertanyents a l’edat del bronze encara pendents des anteriors campanyes, però també en iniciar l’excavació a la part oest d’una nova àrea que oferia potencial per localitzar noves restes arqueològiques.

El responsable de les excavacions, l’arqueòleg de la Diputació Arturo Oliver, ha explicat que “el resultat de l’excavació d’aquest nou sector ha permès constatar com l’entramat de murs i estructures del segle XII tenen continuïtat i s’estenen per gran part de la vessant, el que permetrà obtenir més informació sobre les característiques i extensió del poblat d’època islàmica, l’existència era totalment desconeguda fins a l’inici de les excavacions “.

A més, s’ha determinat també que per sota molt probablement es conservaran en bon estat els nivells arqueològics més antics pertanyents a l’Edat del Ferro i de l’Edat del Bronze, de manera que la perspectiva és molt favorable davant la continuïtat dels treballs d’excavació en el futur.

Aquesta campanya ha permès recuperar diverses atuells pràcticament senceres així com alguns interessants objectes metàl·lics, i s’han recollit una bona selecció de mostres orgàniques. Tot això serà analitzat detalladament en laboratori.

Aquesta setmana han començat a Vinaròs i Montant

Aquesta setmana han començat els treballs d’excavació al Puig de la Misericòrdia de Vinaròs i al Calvari de Montant, en ambdós casos amb la col·laboració econòmica dels respectius ajuntaments, igual que ha passat a Alcalà de Xivert.

Al jaciment de Vinaròs s’està excavant una construcció de la segona meitat del segle II a.C. corresponent a un edifici de caràcter rural relacionat indubtablement amb la colonització agrícola que pateix la zona després de la II Guerra Púnica moment en el qual es reparteixen les terres als legionaris que van participar en la contesa entre romans i cartaginesos, així com a les famílies patrícies que van sufragar les despeses de la guerra. Aquesta construcció es va aixecar sobre les restes de la fortificació del segle VI a.C.

Al jaciment de l’Alt Millars, a Montán s’està excavant un assentament del segle VII a.C. Aquest any se centren els treballs en l’excavació d’àmbits domèstics i en la identificació de la possible muralla que protegiria el petit hàbitat. El jaciment és de gran interès pel fet que les restes ceràmiques fenicis localitzats indiquen la penetració del comerç mediterrani cap a les terres de l’interior castellonenc.

Participació d’estudiants en pràctiques

La participació d’estudiants en pràctiques a les excavacions és una mostra més del compromís de la Diputació en la formació de futurs graduats a través dels convenis que la Corporació Provincial té signats amb diverses universitats espanyoles. L’arribada d’aquests estudiants procedents de diferents llocs resulta també un reclam i una publicitat de la zona quan tornen als seus llocs d’origen, com així s’ha pogut constatar al llarg dels anys en què s’ha dut a terme aquesta formació educativa.

Cal agrair també des de la Diputació el suport que els diferents ajuntaments estan donant als treballs arqueològics.

500.000 € per revaloritzar recursos històrics dels pobles

La Diputació de Castelló invertirà durant tot l’exercici 457.671 euros en la tasca de recuperació i restauració d’obres d’art històriques en els pobles de la província perquè aquests puguin utilitzar-les com a recurs turístic dinamitzador de la seva activitat. Aquest treball realitzat pel Servei Provincial de Restauració compta amb una previsió d’abastar una quarantena de peces, especialment d’art sacre, bé siguin pintures, escultures, mosaics, llenços, arquitectura, orfebreria o teixits entre d’altres.

Pel que fa a la tasca de la Diputació en la recuperació històrica i patrimonial de la província, el vicepresident ha recordat que “no es limita a aquesta part tan important, sinó que cal sumar els recursos que destinarem a Protecció del Patrimoni Històric-Artístic de els municipis de la província, als treballs que el Servei Provincial d’Arqueologia fa en edificis històrics com el Palau de Betxí, el Castell d’Alcalà de Xivert, o el Castell de Peníscola “És una actuació integral que suposa ajudar els municipis de Castelló a mantenir i posar en valor el seu patrimoni cultural i històric com un dels potencials que té el nostre territori per seguir creant més i millors oportunitats de futur “.