La Diputació de Castelló culminarà aquest mes 34 obres en les quals ha invertit un milió d’euros per millorar el consum d’aigua en els municipis d’acord a la seva aposta per l’eficiència hídrica. D’aquesta manera, la institució conclou totes les obres aprovades durant 2014 i corresponents al Pla d’Eficiència Hídrica que, amb caràcter bianual, destina una inversió provincial d’1,7 milions d’euros. Fins a finals d’aquest any continuarà executant les 20 obres d’aquest pla corresponents a 2015 i que compten amb un pressupost provincial de 700.000 euros. Entre elles, la que aprova matí en Junta de Govern que es correspon amb la construcció de pous i noves captacions a Borriol.

El diputat d’Infraestructures, Héctor Folgado, ha explicat que “tractem d’ajudar als ajuntaments a reduir les seves despeses corrents amb aquestes inversions que no són per a obres vistoses però sí per a obres importants que milloren els consums energètics dels nostres pobles. I no actuem de forma cortoplacista, sinó a mitjà llarg termini i amb una perspectiva integral aplicant criteris d’eficiència hídrica en cadascun de les baules que conforma la gestió del cicle integral de l’aigua. No només és canviar xarxes de proveïment i reparar-les, és detectar fugides en el consum, és auditar aquests consums municipals per millorar-los, és millorar els percentatges d’aprofitament de depuració, és construir depuradores on no n’hi ha, és mantenir prop d’un centenar de depuradores, conscienciar a la societat entorn dels hàbits responsables de consum, i tot el que eviti que a Castelló es deixi perdre ni una gota d’aigua”.

Aquesta preocupació i prioritat de la Diputació és fidel reflex de la importància que li donen els ajuntaments, en ser la segona de les seves prioritats a l’hora de sol·licitar els Planes Provincials d’Obres i Serveis (POYS) de la institució. Entren en aquest capítol totes les obres referides a la renovació de la xarxa de sanejament dels municipis, xarxa de clavegueram i adequació de dipòsits de sanejament, entre unes altres.

A més d’aquestes línies de treball, la Diputació respon a situacions excepcionals de necessitat als pobles amb convenis singulars, sent en 2015 un total de sis els formalitzats en matèria hídrica amb una aportació provincial de 135.201 euros.

Estalvi de 8 milions de litres/dia i de 14 milions d’euros de llum

El treball que està realitzant la Diputació per introduir els criteris d’eficiència energètica als ajuntaments de forma pràctica i eficaç es tradueix ja que els municipis estalviïn diàriament vuit milions de litres d’aigua diaris gràcies a la localització i control de fugides realitzades per la Diputació a les xarxes de proveïment i distribució d’aigua potable. Així, en l’últim exercici registrat, els tècnics de la institució provincial van realitzar un total de 127 inspeccions en municipis i es van trobar 145 fugides.

Quant a l’energia elèctrica, el Pla d’Eficiència Energètica de la Diputació ja ha propiciat que els ajuntaments estalviïn més de 14 milions d’euros en la seva factura de la llum.Amb aquesta nova iniciativa, la Diputació fa un pas més en el camí traçat pel president Moliner d’impulsar inversions estructurals que ajudin als ajuntaments a ser administracions més eficaces al servei del ciutadà, minorant les seves despeses corrents i agilitant el seu funcionament, estalviant en aquest cas als ajuntaments més de 14 milions d’euros a través d’una inversió de 2.550.000 euros