Lluis Martínez (Diputat d’Esports en la diputació de Castelló) ha fet saber avui, que la diputació de Castelló, destinarà en breu, la cuàntitat económica de 240000€ per sustituir el tartán de la pista d’atletisme del complex socioesportiu “Penyeta Roja”

A mes, el diputat Martínez també ha anunciat avui, que part de l’inversió de la diputació de Castelló sirà destinada, a continuar oferint beques, als alumnes esprtives que estudien en “penyeta roja” per a que així puguin cursar els seus estudis, davades.

Per concloure queda dir, que la promoció esportiva del col.legi “penyeta roja” ha sigut reconeguda, com la millor estructura d’Espanya, per a la promoció del atletisme. De fet, tant el consell superior d’esports, com la real federació española d’Atletisme han reconegut la gran tasca socio-esportiva de penyeta roja.