La Diputació de Castelló ha posat a disposició dels ajuntaments de la província la seva més ambiciosa Estratègia per a l’Ocupació que ha portat ja aquest any als 120 municipis de Castelló més d’un centenar d’activitats formatives per tal de millorar les possibilitats d’ocupació a les persones desocupades d’aquests pobles. Així, ara els ajuntaments tenen fins al proper divendres, 29 de juliol per sol·licitar els cursos formatius i tallers que siguin del seu interès específicament creats per atendre les necessitats de foment de l’ocupació que tinguin en els seus municipis.

El diputat de Promoció Econòmica, Salvador Aguilella, ha animat “a tots els ajuntaments a sol·licitar les activitats que més s’adeqüin al perfil dels aturats del seu municipi per treure-li el màxim rendiment a aquesta completa iniciativa que tan bons resultats està donant. La nostra màxima prioritat és ajudar a generar ocupació a Castelló, fins al moment els cursos estan sent tot un èxit allà on s’estan realitzant i creiem que aquest bon comportament es traduirà de nou en desenes de sol·licituds per part dels ajuntaments. en definitiva, amb aquesta iniciativa tornem a prioritzar la creació d’ocupació sumant esforços al costat dels Ajuntaments per donar resposta als pobles “.

En aquest sentit, cal indicar que l’Estratègia Provincial per al Foment de l’Ocupació, l’Emprenedoria i la Promoció Econòmica de la Diputació 2016 consta de tres plans que pretenen aconseguir a més de 8.000 persones (el 2015 es van aconseguir a 8.128) i que es distribueixen de la següent manera: Pla Provincial de formació i Intermediació Laboral (es dirigeix ​​a aturats amb 14 ambiciosos programes i 18 tallers de formació que són els que ara es podran sol·licitar per impartir fins a desembre); Pla Provincial de Promoció d’Iniciatives Empresarials (dirigit a emprenedors amb 16 nous programes i 11 accions formatives, que els imparteix la Diputació en els Centres Cedes), i el Pla Provincial de Consolidació Empresarial (dirigit a empreses consolidades amb 11 programes i 9 cursos, també impartit per la Diputació en els Centres Cedes).

“Si treballem per millorar la qualitat de vida de tots els castellonencs i volem fer de la província el millor lloc per viure i desenvolupar el nostre projecte vital en el nostre municipi, hem de posar sobre la taula tots els recursos amb què disposem d’ajudar a fer el màxim d’ocupació i de riquesa en els nostres pobles. És una prova més que el que preocupa als ajuntaments ia les persones de Castelló ocupa a la Diputació Provincial cada dia “, ha assenyalat el diputat Aguilella.

Aturats: Pla de Formació i Intermediació Laboral

El termini de sol·licituds que conclou el proper divendres es correspon amb el primer dels plans, el dirigit específicament a les persones desocupades. Amb un total de 14 programes compleix l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i procurar la seva inserció laboral a través de processos de formació, amb un acompanyament personalitzat.

Aguilella ha explicat que “en tot el seu contingut, adquireixen una rellevància clau les noves tecnologies com a part imprescindible per a la qualificació en qualsevol sector, i per això es proposen actuacions formatives que van des de nivells d’inici i alfabetització tecnològica, com la millora i actualització de competències a través d’Internet. Algunes d’elles innovadores com a eines Google, Linkedln o el certificat digital per a la recerca de feina “.

També s’atenen altres demandes pràctiques a què s’enfronta qualsevol demandant d’ocupació com la superació de processos de selecció de personal, l’entrenament de tècniques i eines comunicatives per a la millora en la recerca de feina, l’aprenentatge i la potenciació d’habilitats socials, entre altres accions.

Com a novetats del 2016, s’ha inclòs un programa de foment de l’ocupabilitat de les dones, el qual donarà resposta global a les necessitats específiques d’aquest col·lectiu, i s’ha posat en marxa el Programa de Prospecció d’ocupació, l’objecte és reforçar la agència de Col·locació de Diputació per afavorir la contractació dels col·lectius amb què la Diputació treballa en totes aquestes iniciatives.