La Diputació de Castelló fomenta la integració sociolaboral de les dones supervivivientes a la violència de gènere en la província a través de l’aprovació d’un total de 15 beques formatives en ajuntaments de pobles de Castelló. L’adopció de mesures d’acció positiva encaminades a facilitar el procés de plena integració soci laboral d’un col·lectiu de dones qualificat d’especial vulnerabilitat per la Llei per a la igualtat efectiva d’homes i dones és fonamental per al Govern Provincial.

Així ho ha explicat la diputada d’Acció Social, Elena Vicente-Ruiz, qui ha corroborat que “des del Govern Provincial donem prioritat als col·lectius més vulnerables de la nostra població, perquè entenem que són els que més difícil ho tenen per millorar la seva situació. Ajuntaments, Diputació i societat van de la mà en el treball per continuar millorant la qualitat de vida de tots els ciutadans de la província “.

Els ajuntaments beneficiaris d’aquestes pràctiques són: Vall d’Uixó, Xèrica, Castelló, Benicarló, Borriana, Sant Joan de Moró, Nules, Sant Mateu, Caudiel, Vall d’Alba, Vinaròs, Torreblanca, Borriol, Almenara i Onda.

Cal assenyalar que la concessió d’aquestes beques s’ha dirigit a dones que manifesten motivació laboral, disposant alhora de les capacitats i habilitats necessàries per a assumir un període d’aprenentatge pràctic-formatiu, desenvolupat en diferents serveis municipals, mitjançant l’execució de tasques supervisades i adequades al seu perfil que els doti de la formació i de l’experiència laboral necessàries per a una posterior obtenció i manteniment d’un lloc de treball.

Recursos socials que arriben a 35.500 persones a l’any

L’eficàcia en l’articulació dels recursos socials que posa en marxa el Govern Provincial es comprova amb xifres com els 35.500 castellonencs amb especials dificultats o en risc d’exclusió social als quals la institució va ajudar en 2015. D’aquesta manera, els ajuts i línies de treball que manté actives la institució provincial en l’àrea d’Acció Social van arribar als col·lectius més vulnerables dels 135 municipis de la província.

Un compromís d’atenció als que més ho necessiten que el Govern Provincial intensifica per a aquest any en destinar en els seus pressupostos 3.392.798 euros més a iniciatives socials en elevar a 36.102.159 el capítol social, que ja suposa el 27,7% del total dels comptes provincials. Augmenten les partides pressupostàries més importants, com als 23,8 milions que destinarà a l’Hospital Provincial de Castelló (22,4 el 2015), o els més de 3 milions d’euros que que destinarà a l’educació especial i al centre d’acollida a Penyeta Roja.