La Diputació de València ha aprovat hui en Junta de Govern les resolucions de les ajudes municipals per al sosteniment dels Serveis Socials Generals per a l’any 2016 dels municipis de menys de 10.000 habitants de la província de València.
La diputada d’Inclusió Social, Rosa Pérez, ha explicat que “el programa compta amb un pressupost total de 4.750.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 20% respecte al pressupost anterior, un percentatge que es materialitza en un augment del 24% en l’assignació al programa “Equip Social Base”, un 33% en el d’Intervenció Social i un 17,5% en el Servei d’Ajuda a domicili”.

Rosa Pérez ha incidit en el “canvi de paradigma obert en aquesta etapa respecte a l’equip de govern del PP en les polítiques públiques de Serveis Socials, basat en un redisseny dels esquemes de protecció social sota els principis de la descentralització administrativa i la màxima prioritat a la ciutadania, així com en l’obligació de la Diputació de València de la promoció del municipalisme, a través d’una major implicació de recursos destinats a l’assistència i cooperació tècnica i econòmica amb els municipis”.

Ajudes a municipis en materia de Serveis Socials

El passat 25 de febrer de 2016, la Diputació va publicar les bases de les ajudes municipals per al sosteniment dels Serveis Socials Generals per a l’any 2016, per a sostenir el finançament de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials en la província de València. Des d’aqueix moment, s’han estudiat i valorat les sol·licituds enviades per part d’Ajuntaments i Mancomunitats de la província fins a arribar a un total de 84, que afecten als 187 municipis que depenen de la Diputació, d’acord amb la Llei 5/1997 per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials a la Comunitat Valenciana que estableix la garantia, per part de la institució provincial, de “l’accés als municipis menors de 10.000 habitants de tots els ciutadans i ciutadanes als Serveis Socials”. Per a l’estudi, valoració i proposta de resolució dels expedients, s’han tingut en compte criteris objectius com són el reforçament dels equips socials de base, el pressupost que l’entitat local dedica als Serveis Socials en relació al pressupost total, el nivell d’execució i l’avaluació de cada programa en exercicis anteriors, així com les necessitats objectives del municipi originades per la seua problemàtica social. En aquest últim indicador, s’han tingut en compte els factors correctors de dispersió dels cascos urbans i els factors geogràfics que dificulten la fluïdesa de les comunicacions, a més de l’índex de pobresa.