La Diputació de València completarà les ajudes concedides per la Generalitat per a l’atenció de les necessitats d’inclusió social de menors durant el període estival, la qual cosa es coneix com a programa d’Assistència Nutricional.
La Corporació provincial ha aprovat una dotació econòmica de 652.808,59 euros que es destinaran a cobrir el 40% d’aqueixes ajudes que reben els municipis perquè cap xiquet valencià quede desatès. L’altre 60% ho aporta la Conselleria, amb una dotació final de 8,50 euros per xiquet.

Abans d’iniciar-se el període estival, la diputada delegada d’Inclusió Social, Rosa Pérez Garijo, va remetre dues circulars als serveis socials dels ajuntaments de la província amb la finalitat de conèixer les necessitats dels municipis per a poder cobrir íntegrament el programa d’Assistència Nutricional. “En vista de les respostes, decidim esperar a conèixer la dotació econòmica de la Generalitat per a poder completar-les”, ha explicat Pérez Garijo. La diputada provincial explica que “apostem per concedir les ajudes directament a les famílies, via emergència social, i açò és el que hem estat fent des de l’inici de la legislatura a través dels serveis socials i el programa de pobresa energètica”. No obstant açò, “abans d’estiu contactem amb els ajuntaments perquè ens digueren si necessitaven més ajudes per a cobrir els seus programes d’inclusió social en menjadors d’estiu”, ha afegit la diputada d’Inclusió Social. Rosa Pérez Garijo insisteix que els tècnics municipals van respondre a la primera de les circulars enviades des de la seua àrea que “el reforç dels serveis socials per part d’Inclusió Social feia innecessària la concessió d’un reforç en les ajudes per als menjadors escolars.” “Malgrat açò, es va enviar una segona circular indicant que en cas de detectar-se necessitats específiques s’actuaria immediatament amb subvencions extraordinàries”, afegeix la diputada provincial. Aquestes ajudes s’emmarquen en els programes que ve desenvolupant la Diputació per a assegurar la protecció dels menors, especialment els que estan en risc d’exclusió, i es mantenen després de la valoració positiva dels tècnics locals, que insten a les institucions supramunicipals a seguir atenent la situació de precarietat de nombroses famílies amb menors al seu càrrec. Aquestes subvencions de la Diputació poden demanar-les tots els ajuntaments que hagen engegat un programa d’inclusió social a menors i les seues famílies en el període estival, tant si el programa inclou a una vintena de menors com si no aconsegueix aquesta xifra, que és el límit fixat per la Generalitat.

En el cas de municipis que reben l’ajuda de la Conselleria, la Diputació la completarà amb el 40% restant, i en el cas dels quals no han sol·licitat la subvenció autonòmica o han quedat fora per no arribar als 20 menors, la Corporació provincial es farà càrrec de la totalitat de l’ajuda.

Els ajuntaments tindran un termini de 20 dies naturals, després de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP, per a formalitzar les sol·licituds, que estaran disponibles en la web de la Diputació, i lliurar-les en el Registre General de la Corporació, en el carrer Serranos.