L’Àrea d’Esports de la Diputació de València acaba de resoldre dues noves convocatòries de subvencions dirigides de forma específica als clubs i entitats esportives valencianes, en virtut de les quals 5 organitzacions de les comarques del Camp de Túria i Los Serranos rebran enguany una ajuda econòmica de la institució provincial per a contribuir al finançament de la promoció i el desenvolupament d’activitats en l’àmbit de l’esport. Al costat d’elles, s’ha resolt també la convocatòria destinada a esportistes d’elit, que en aquest exercici beneficiarà a 65 joves valencians, 10 dels quals són veïns del Camp de Túria.

La Diputació de València va decidir enguany reconduir cap a la transparència les ajudes concedides als clubs i entitats esportives valencianes, que fins aleshores es gestionaven directament a través de l’empresa pública. Per a açò, des de l’Àrea d’Esports es van definir les diferents línies d’acció susceptibles de ser subvencionades i es van establir els requisits a exigir als beneficiaris, a partir de la qual cosa es van generar tres procediments de pública concurrència: un dirigit a clubs d’elit per a la realització de la temporada 2015/2016, un altre per a clubs i entitats esportives per a les despeses derivades del desenvolupament de la seua activitat esportiva, compra de material, lloguer de pistes o participació en tornejos no oficials, i un tercer la realització d’esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals.

Les convocatòries que ara s’han resolt han sigut la dirigida a clubs d’elit i la destinada a l’organització d’esdeveniments extraordinaris. Respecte a la primera, tenia per objecte subvencionar l’activitat d’aquells clubs que acreditaren “gran rellevància”, atenent als seus resultats en competicions oficials, la seua repercussió social o el nivell dels seus integrants, i que el seu objectiu principal fòra la participació en una competició esportiva oficial. El pressupost total d’aquesta línia ascendia a 600.000 euros, dels quals 25.000 euros es destinaran a clubs de la comarca del Camp de Túria. Així, el Club Gimnàstica Rítmica Llíria rebrà 12.000 euros, el Club Esportiu Bàsquet Llíria i el Club Esportiu Atlétic Bétera, 5.000 euros cadascun, i el Futbol Club Benaguasil, 3.000 euros.

Per la seua banda, la línia destinada a la promoció i desenvolupament d’esdeveniments esportius considerats de gran rellevància, fonamentada aquesta en la seua repercussió social i alt nivell dels esportistes participants, comptava amb un pressupost de 491.175 euros. Entre els clubs beneficiaris figura el Chelva Bike Racing, de la comarca de Los Serranos, que rebrà 3.000 euros.
Ajudes a esportistes d’elit

Amb el mateix objectiu de dotar de transparència i publicitat a les subvencions que rebien els joves valencians que participen en competicions esportives d’alt nivell, es va decidir crear, al costat de les anteriors, una quarta convocatòria d’ajudes específica per a aquests esportistes d’elit. Les ajudes que ara s’han resolt van destinades a la cobertura de les despeses derivades de la temporada 2015/2016 d’aquells joves majors de 18 anys “que acrediten gran rellevància esportiva atenent als seus resultats en competicions oficials, fonamentada en la seua repercussió social i alt nivell, els objectius principals del qual siguen desenvolupar una competició esportiva oficial d’àmbit autonòmic, nacional o internacional reconeguda per la federació esportiva corresponent, majors de 18 anys”. Segons la resolució, enguany es beneficiaran d’aquestes ajudes un total de 65 joves, 10 d’ells en el Camp de Túria. En conjunt, s’han destinat a aquesta convocatòria 99.300 euros.