La Diputació de València ha aprovat un conjunt de subvencions per 2.329.235 euros per a finançar els programes d’activitats esportives dels municipis, les mancomunitats i els organismes autònoms locals i contribuir a la participació de distintes federacions esportives de la província, clubs i esportistes d’elit en campionats oficials durant l’any 2016.

La Junta de Govern ha donat llum verd a la concessió de 438.661 euros, que facilitaran a les entitats locals de la província l’organització d’activitats relacionades amb l’esport en els seus municipis. En concret, 203 ajuntaments de la província es repartiran una subvenció de 322.688 euros, 15 mancomunitats rebran 50.233 euros i 5 organismes autònoms locals, 65.740 euros.

La Diputaciótambé ha concedit una ajuda de 192.431 euros a 21 ajuntaments de més de 15.000 habitants per a dur a terme activitats de projectes singulars d’iniciació tecnicoesportiva al llarg d’enguany.

Convenis amb federacions valencianes
D’altra banda, la Diputació de València ha firmat sis convenis de coŀlaboració amb distintes federacions esportives de la Comunitat Valenciana i els ha concedit 198.150 euros per a la les seues activitats i l’assistència a campionats oficials durant enguany. Concretament, la federació valenciana de gimnàstica rebrà 13.350 euros; la de motociclisme, 50.000; la d’atletisme, 6.000; la de ciclisme, 65.000; la d’escacs, 24.000, i la d’hoquei, 39.800.

Suport a les elits esportives
La Diputacióde València també aposta pels clubs i els esportistes d’elit de la província. En aquest sentit, la Diputació ha aprovat una subvenció de 700.000 euros per a contribuir a la participació dels grans talents de la província en competicions esportives oficials d’àmbit autonòmic, estatal i internacional.

Per als esportistes d’elit, la Diputació ha destinat 100.000 euros; per als clubs d’elit, 600.000 euros (si acrediten la seua rellevància esportiva d’acord amb els seus resultats en competicions oficials, la repercussió social del club i l’alt nivell dels esportistes que l’integren), i per a l’organització d’esdeveniments esportius especials, extraordinaris o anuals per part dels clubs de la província durant l’any 2016, 800.000 euros.

Les bases d’aquestes ajudes es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.Ladata de la publicació obrirà el termini per a presentar les soŀlicituds.