SONY DSC

La diputada d’Assessorament Municipal, Assistència i Defensa en Judici, Conxa García, acompanyada pel cap d’Assessorament Municipal, Enrique Moreno, ha assegurat que els serveis jurídics de la Diputació de València realitzaran les al·legacions i els tràmits necessaris per a garantir la seguretat jurídica als ajuntaments adherits al conveni de la Diputació amb diferents col·legis professionals, davant la inspecció duta a terme pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
L’inspector de treball reclama, en una carta als ajuntaments, la inclusió dels professionals, que des de fa 30 anys presten els seus serveis d’assessorament en els municipis de menys de 5.000 habitants, en el règim General de la Seguretat Social.

Actualment aquests professionals són autònoms i presten els seus serveis un màxim de 3 hores setmanals en cada ajuntament o ens local. Segons la carta que els consistoris han rebut, els ajuntaments hauran de pagar les taxes de la Seguretat Social d’aquests arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics i la resta de professionals qualificats corresponents als últims quatre anys i incorporar-los a la seua plantilla de treballadors, la qual cosa comportaria una despesa que la majoria dels municipis no pot afrontar.

Renunciar a tals serveis deixaria a aquests municipis sense professionals qualificats per a portar avant les llicències d’obres, entre altres actuacions fonamentals per al funcionament diari dels ens locals.
Aquests convenis, que en l’actualitat estan subscrits amb 16 col·legis professionals, es vénen signant des de fa tres dècades, “en funció de les competències regulades en l’article 36 de la llei 7/85 de Bases de Règim Local i sobre la base de la Llei de Règim Local Valenciana”, segons ha explicat Conxa García. Sentències favorables en Caudete i Fuenterrobles

“Les úniques sentències de les quals tenim coneixement són els casos de dos arquitectes tècnics en Caudete i Fuenterrobles, als quals Inspecció pretenia enquadrar en el Règim General de la Seguretat Social”, ha explicat el cap d’àrea d’Assessorament Municipal, Enrique Moreno. El propi Moreno ha puntualitzat a continuació que, en tots dos casos, “la sala social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va decidir que no es podia qualificar com a laboral la relació d’aquests arquitectes amb els ajuntaments”. Les sentències del TSJCV, de 2 de juny de 2009 i 12 de gener de 2010, es van basar en tres arguments: d’una banda, que en el cas de tots dos treballadors, no hi havia una dedicació completa, en tractar-se d’un servei de dues hores setmanals; en segon lloc, no hi havia exclusivitat; i, finalment, la quantitat percebuda, malgrat ser fixa, es facturava com a retribució mercantil. Els municipis tenen garantida la defensa jurídica

Des de la Diputació de València s’ha contactat amb la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana per a sol·licitar una reunió urgent en la qual tractar aquest assumpte i trobar la millor solució per als municipis. Així mateix, segons ha declarat la diputada Conxa Garcia, des de l’Àrea d’Assessorament Municipal de la institució provincial es va a informar als ajuntaments dels passos a seguir. “De moment no han de realitzar cap tràmit perquè seran els serveis jurídics de la Diputació els que assumisquen aquesta gestió”, ha declarat Garcia.

La diputada d’Assessorament Municipal ha assegurat que, des de la Diputació, “continuarem al costat dels ajuntaments i els defensarem des del minut un fins a l’últim, esgotant tots els recursos”.
Segons les informacions rebudes des del Ministeri, les inspeccions començaran a realitzar-se el 3 de juny. En cadascun dels ajuntaments hauran d’alçar un acta d’inspecció i, a partir d’aleshores, es podran presentar els recursos corresponents.