El Ple de la Diputació de València ha aprovat els pressupostos generals de la Corporació per al 2016 que comporten la dràstica reducció, un 60%, de la partida de lliure disposició del President per signar convenis singulars de finançament dels ajuntaments amb el que s’acaba ” el clientelisme i l’arbitrarietat “, segons ha comentat el diputat d’Hisenda, Toni Gaspar.

Amb el vot favorable dels partits que integren el Govern – PSOE, Compromís, València en Comú i EU, l’abstenció “positiva i col·laborativa” de Ciutadans i el vot en contra del Partit Popular, el compte general per a 2016, que ascendeix a 448.955.481, 89 euros, recull les grans línies estratègiques traçades pel president en la seva presa de possessió, incorpora les noves àrees i serveis com Igualtat, Transparència, mancomunitats i Comarcalització, Memòria Històrica i Inclusió Social, i responen bàsicament a la nova política d’impulsar, menys plans però amb més recursos, que permetin més autonomia als ajuntaments a l’hora de decidir les inversions, el que resumia el diputat d’Hisenda, Toni Gaspar, amb el lema de “menys plans, més recursos i més autonomia” .

Gaspar, qui va ressenyar que la sessió plenària es celebrava avui per donar temps a l’oposició a estudiar els pressupostos, ha defensat la idea central que els diners del pressupost no són de la Diputació, ni dels municipis, sinó dels ciutadans als que s’han de destinar, per això – va dir- ja s’ha acabat el ‘això ho pagament jo’, perquè el paguem tots “. El vicepresident segon ha remarcat que amb els nous pressupostos s’ha acabat el clientelisme i l’arbitrarietat, com ho prova el fet que la partida de despeses de lliure disposició de Presidència per finançar projectes només amb la signatura del president s’ha reduït un 60% amb el que passa dels 10 milions, que tenia abans i es destinava a convenis singulars, a 4, dos d’ells aniran per a fins socials i els altres dos a plans de municipis amb caràcter d’urgència i de necessitat. Els sis milions aniran a parar a ajuts reglats amb bases d’adjudicació.

Un pressupost obert

El pressupost aprovat aquest matí es manté com un document viu, disposat a adaptar-se a les situacions noves que es vagin produint i fins i tot a introduir esmenes negociades d’altres partits.

De fet, tal com va informar el diputat de Ciutadans, José Enrique Aguar, havia pogut introduir propostes concretes i el mateix Toni Gaspar va explicitar, en un gest nou, que atès que el PP havia presentat 13 esmenes eixe mateix matí i no es podrien aprovar es comprometia que en successives comissions d’Hisenda estudiarà aquestes propostes una a una amb la finalitat de poder incloure-les en cas que s’arribés a un acord. Fins i tot es va prometre treballar perquè els pressupostos arribin molts abans a la seva aprovació i per tant amb més temps per poder modificar-los en fase de debat i estudi.

El portaveu de València en Comú, Roberto Jaramillo, va justificar el vot positiu de la seva formació en què els pressupostos són més socials i amb ells s’acaba el besamans. Si bé no comparteix l’àrea d’Afers Taurins si ha destacat en positiu la consolidació de les noves com Transparència.

Rosa Perez, d’EUPV, que també es va mostrar en contra de les despeses en assumptes taurins, ha fet que els pressupostos aprovats tenen més punts de vista i són més participatius i els va qualificar de “més municipalistes i menys presidencialistes”, una cosa que sempre havia reclamat des de l’oposició en l’anterior corporació. Va destacar, així mateix, el canvi d’enfocament en els Plans de Projectes i Obres en els que s’han acabat els plans precuinats i s’imposen els interessos dels municipis.

Xavier Rius, portaveu de Compromís, ha manifestat que els pressupostos no responien al cent per cent al que la seva formació podia haver elaborat però, afortunadament, no estan fets des d’una majoria absoluta sinó des de la pluralitat. “Per això estem satisfets – va dir -, més que si fossin des de la majoria absoluta perquè aquests pressupostos tenen la virtut de la pluralitat i diversitat política i auspicial el consens”.


Ciutadans: Una abstenció “positiva”

El representant de Ciutadans va opinar en la seva intervenció que s’haurien d’haver buscat a Europa nous fons per augmentar el pressupost, va demanar que el compte general respongués al resultat d’una enquesta entre els alcaldes, va advertir que la Diputació de València no hauria de ser una “mera finançadora del Consell “i va lloar que s’hagin reduït en gran mesura el que va cridar” plans de prebenda “quan es refereix a la partida de lliure disposició del president. Va acollir amb esperança el plantejament de fer del pressupost un document viu i modificable amb els suggeriments d’altres partits i amb les necessitats del moment.

PP: Vot en contra

Per la seva banda, la portaveu del PP, Mari Carmen Contelles, després de demanar que es quedessin sobre la taula els pressupostos i es debatessin les seves esmenes va definir el pressupost com la plasmació de les retallades en la inversió, el retrocés en l’autonomia municipal i el reconeixement de la ineficàcia en la gestió. Contelles va dir que hi havia sis milions menys en el pressupost però calculava que gestionar-suposarà una despesa de vuit milions més i que no recollien la quantitat de tots els plans d’inversió anteriors. Es va mostrar en desacord amb els nomenaments a l’àrea de Transparència i va assenyalar algunes competències impròpies que ha assumit la nova Diputació.