SONY DSC

La Diputació de València ha constituït per primera vegada en la seua història una comissió d’igualtat, una iniciativa de l’àrea dirigida per Isabel García amb l’objectiu de complir amb la legalitat vigent i el seu compromís d’avançar cap a una societat més igualitària.

La Comissió d’Igualtat està integrada per treballadors, polítics i representants dels sindicats de la Diputació i segueix el principi de paritat entre hòmens i dones.

Els membres de la Comissió d’Igualtat són el president de la Diputació, Jorge Rodríguez; la diputada de Joventut, Esports i Igualtat, Isabel García; el diputat d’Administració General, José Ruiz; el diputat de Transparència, Roberto Jaramillo; el diputat d’Hisenda, Toni Gaspar; Maria Pilar Giménez, representant de l’UGT; Teresa Aguilar, per CCOO, i Rosa Isabel de la Calle, pel CSIF.

El primer i principal objectiu d’aquesta comissió serà l’elaboració del Pla d’Igualtat de la Diputació. La Fundación Mujeres, organització que té un gran prestigi en aquest tipus de treballs tècnics en matèria d’igualtat d’oportunitats, serà l’encarregada de redactar el pla.

En la primera reunió s’ha aprovat el reglament de funcionament intern, que regirà les actuacions dels integrants en la seua àrea de treball.

La constitució d’una comissió d’igualtat és un pas més de la nova Diputació en la lluita per aconseguir que en les administracions públiques i la societat de la província es complisca el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens.

Una altra de les iniciatives promogudes per l’àrea que dirigeix Isabel García són les ajudes econòmiques que la Diputació donarà als ajuntaments perquè elaboren i implanten els seus propis plans d’igualtat municipals.