L’Àrea de Joventut, Esports i Igualtat de la Diputació ha organitzat la primera edició del Certamen de Curtmetratges per la Diversitat, amb l’objectiu de contribuir a la defensa dels valors de la diversitat i igualtat sexual i de gènere a través de la producció audiovisual de curtmetratges.

La diputada d’Igualtat, Isabel García, ha explicat que “aquest certamen pretén revitalitzar la noció de gènere com un concepte dinàmic i evolucionat que conduïsca a superar la identificació de rols socialment construïts, per a potenciar nous enfocaments sobre la pluralitat de les identitats que hi ha en la societat”. Els curtmetratges hauran de versar sobre la prevenció i sensibilització de qualsevol tipus de discriminació per motius d’orientació sexual o identitat de gènere, així com la promoció i foment del respecte a la diversitat de l’orientació sexual. D’aquesta manera, se cerca que s’eliminen estereotips i se de visibilitat a les persones que tenen una preferència, identitat o expressió sexual diferent a l’heterosexual, així com als col·lectius en defensa dels seus drets. En definitiva, ha informat la diputada, “es tracta de promoure un teixit participatiu i solidari en defensa de la igualtat i la diversitat com a manifestació del valor de la integració social i la funció comunitària, que constitueixen un dels eixos fonamentals de les polítiques d’igualtat d’aquesta corporació”. Característiques de les obres

Els curtmetratges hauran de ser originals, encara que no necessàriament inèdits, i no han d’haver estat premiats amb anterioritat. Les obres podran ser de ficció argumental, documental, animació, etc., de manera que s’admeten tots els gèneres creatius audiovisuals. La durada màxima de cada obra serà de 15 minuts, inclosos els crèdits, i es podran presentar fins a l’1 de maig. Les bases del certamen es poden consultar en http://www.dival.es/diputacion-endirecte/content/i-certamen-de-curtmetra…, on s’especifiquen les característiques tècniques que han de complir els curtmetratges.
El primer Certamen de Curtmetratges per la Diversitat lliurarà dos premis de 1000 euros als guanyadors, a els qui se’ls comunicarà personalment la decisió del jurat. Posteriorment, en el saló d’actes del Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, es farà la presentació del DVD col·lectiu i es projectaran els curtmetratges guanyadors.

Participants i sol·licitud

Els participants al certamen podran presentar-se de manera individual o en grup, sempre que hi haja un representant de l’agrupació, i podran presentar més d’una obra per participant. En aquest certamen poden participar concursants de qualsevol part del món. Les sol·licituds de participants d’altres províncies d’Espanya poden presentar-se en qualsevol dels Registres d’Entrada o enviar-los per correu certificat. Per a aquells participants que estiguen fora d’Espanya hauran d’enviar-la per correu i conservar el justificant d’enviament i el justificant de recepció com a prova de la seua presentació. La sol·licitud ha de realitzar-se mitjançant la instància que apareix adjunta en les bases i es presentarà per Registre d’Entrada juntament amb una còpia dels treballs en CD, DVD o memòria externa.

A més, els participants han de realitzar una inscripció online a través de la plataforma digital Movibeta, en l’adreça http://festival.movibeta.com, on pujaran el curtmetratge en el format digital indicat per la plataforma, és a dir, una còpia comprimida amb subtítols integrats en anglès, tant de diàlegs com de rètols.
En ambdues sol·licituds haurà d’adjuntar-se també el cartell del curtmetratge, tres fotografies de diferents escenes, un tráiler d’un minut i dades del director o directora. A més, haurà de lliurar-se la fitxa tècnica, artística i sinopsi de l’obra i l’historial de la productora.