El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha rebut els responsables de la Federació Valenciana de Cooperatives: el president, Emili Villaescusa, i la directora, Nardi Alba. En la reunió, han acordat la conveniència d’explorar noves vies de coŀlaboració per a impulsar la inclusió de clàusules socials en els contractes del sector públic, tant de la Diputació com dels ajuntaments de la província

Les clàusules socials en els contractes públics és una de les qüestions que centren actualment el debat en matèria laboral en una bona part de les administracions públiques. Aquest tipus de clàusules es refereix a garanties com el dret a cobrar un salari digne, la inserció laboral de persones aturades, discapacitats físics o psíquics i dones maltractades, o la conciliació de la vida familiar i laboral. La contractació pública es converteix així en una espècie de termòmetre que mesura la sensibilitat de les institucions a l’hora de tindre en compte aquestes clàusules socials. Per aquest motiu, la Diputació i la Federació Valenciana de Cooperatives entenen que s’ha de treballar sumant esforços en aquesta línia perquè es passe de les idees als fets.

La corporació provincial està fent passes en la línia de les polítiques d’igualtat, que es tenen en compte en els programes que s’aproven.

D’altra banda, la dignificació dels contractes és una altra qüestió que es cuida especialment, des de la plantilla fixa fins als becaris, que ara són en bona mesura postgraduats que reben 1.000 euros mensuals amb contractes de sis mesos prorrogables.

La Diputacióde València coŀlaborarà també amb la federació que presideix Emili Villaescusa en la celebració del Dia Mundial del Cooperativisme. En aquesta cita, es té previst reunir les cooperatives de la Comunitat Valenciana en una trobada itinerant, que en aquesta ocasió tindrà lloc a València.